Added: 01.03.2011 10:02
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 272 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Jätteidenkäsittely kauneudenhoitoalan yrityksessä

Tässä tekstissä mietimme miten jätteiden käsittely tulisi hoitaa kauneudenhoitoalan yrityksessä. Pohdimme onko yritysten puutteellinen jätteidenkäsittely seurausta tietämättömyydestä vai jäävätkö jätteet vain lajittelematta, koska niille ei ole järjestetty asianmukaisia lajitteluun soveltuvia keräysastioita.

Jätteiden lajittelu

Kunnalliset jätehuoltomääräykset koskevat kunnan asukkaiden lisäksi myös yhteisöjä ja yrityksiä (Ympäristöyritysten Liitto). Vaikka suuri osa kauneudenhoitoalan yrityksistä on pieniä, usein vain muutaman henkilön työllistäviä yrityksiä, jätettä syntyy silti. Pienenkin yrityksen tehtävä on tunnistaa, lajitella ja varastoida sekä toimittaa toiminnassaan syntyneet jätteet ja ongelmajätteet asianmukaiseen vastaanottopaikkaan (Suomen Yrittäjät 2008). Erilaiset jätteet on syytä kerätä erilleen, omiin selkeästi merkittyihin astioihin (Heinonen 2006, 55). Yrityksen tulisikin järjestää omat lajittelupaikat ainakin pahville, paperille, sekajätteelle, loisteputkille sekä paristoille. Myös muovit ja biojätteet tulisi lajitella. (Ympäristöyritysten Liitto.) Kauneudenhoitoalan yrityksessä, etenkin kampaamoliikkeissä, muodostuu myös jonkin verran ongelmajätettä. Esimerkiksi hapettimena käytetty vetyperoksidi tulisi kerätä omaan sopivaan keräysastiaan ja pitää erillään muista jätteistä (Heinonen 2006, 55). Asuinkunnan ympäristö- tai jätehuoltoviranomaiselta saa lisätietoja kuinka oman kunnan ongelmajätehuolto on järjestetty (Heinonen 2006, 20).

Jätteen määrän vähentäminen

Euroopan Parlamentin direktiivissä 94/62 tärkeimmäksi tavoitteeksi asetetaan jätteen välttäminen (Euroopan Parlamentti 2001). Pahvijätettä voisi pyrkiä vähentämään jo tuotteiden toimittajien taholta, esimerkiksi tuotteiden moninkertaista pahveihin pakkaamista tulisi vähentää. Tämä vähentäisi jo suurelta osalta kauneudenhoitoalan yrityksen vuosittaista jätemäärää, koska suurin osa kertyvästä jätemäärästä koostuu pakkausmateriaaleista. Nykyaikana kauneudenhoitoalan yrityksessä on myös mielenkiinnon puutetta materiaalien uusiokäyttöön, esimerkiksi permanentissa käytettäviä latvapapereita voisi pestä ja käyttää uudelleen, useampiakin kertoja. Kuitenkaan moni ei halua tehdä lisätyötä muun työn ohella, vaan on valmis maksamaan uusista materiaaleista useammin. Ympäristöasiat mietityttävät monia ihmisiä ja haluakin toimia ekologisemmin löytyy, mutta sanoista tekoihin ryhtyminen ei aina ole helppoa (Sairanen 2010, 138).

References:

Lähteet

Heinonen, T. 2006. Ongelmajäteopas. Hämeenlinna: Ekokem Oy Ab.

Sairanen, S. 2010. Ekominuuttia etsimässä. Pinni 10, 138.

Euroopan Parlamentti. 2001. 4.9.4. Jätteiden käsittely. Viitattu 8.2.2011. http://www.europarl.europa.eu/factsheets/4_9_4_fi.htm

Suomen Yrittäjät. 2008. Viitattu 7.2.2011.
http://www.yrittajat.fi/fi-FI/yritystoiminnanabc/jatehuolto/

Ympäristöyritysten Liitto Finland. Viitattu 7.2.2011.
http://www.ymparistoyritykset.fi/Jatteiden_lajittelu

Research question: Miten kauneudenhoitoalan yrityksessä voi vähentää jätteen määrää?

Can you solve this challenge? or

Solution(s) for this content
User image
Possible solutions for reduction of pharmaceutical concentration in the environment. The need for separation of waste water and new legislation.

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

Also I believe that continuous decentralisation of the municipal sewege and separation of the waste also on the level of wastewater is desperately needed.