Added: 18.03.2010 10:30
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.

Työharjoittelupaikkojen hakemisen haasteellisuus

Työharjoittelupaikan hankkiminen on opiskelijoille valitettavan usein todella hankalaa, haasteena on saada työnantajat ja hakijat saman pöydän ääreen.

Työharjoittelupaikka on opiskelijoille portti tulevaan työuraan. Se antaa opiskelijalle mahdollisuuden tutustua oman opiskeltavan alan työmaailmaan. Sen avulla opiskelija pääsee syventämään koulutuksessa opittuja asioita käytännön tasolla. Työharjoittelupaikka on loistava tilaisuus luoda kontakteja oman alansa työnantajiin. Sen avulla pystyy näyttämään omaa osaamistaan ja saamaan arvostusta osaamisestaan. Hyvät arvostelut työharjoittelupaikkatodistuksessa auttavat tulevaisuudessa työnsaantia. Parhaassa tapauksessa työharjoittelupaikka voi olla ensimmäinen työpaikka opintojen jälkeen.

Valitettavasti tällä hetkellä monet opiskelijoista kokevat työharjoittelupaikkojen hakemisen vaikeana. Yhtenä ongelmana on se, että opiskelijat eivät aina tiedä mistä hakea harjoittelupaikkoja. He eivät välttämättä tunne tarpeeksi hyvin oman alansa työnantajia ja mahdollisia yrityksiä, joista hakea työharjoittelupaikkaa. Tämän takia osa opiskelijoista päätyy suorittamaan työharjoittelun muualla kuin oman alansa työpaikoissa. Tällainen tilanne ei palvele kumpaakaan osapuolta. Nimittäin tällöin opiskelija menettää loistavan tilaisuuden tutustua oman alansa työmaailmaan ja lisäksi työnantajat saattavat menettää tulevia osaajia. Jotta tältä tilanteelta vältyttäisiin tulisi kehittää yhteinen foorumi työnantajien ja työharjoittelupaikkojen hakijoiden välille.

Research question: Miten helpottaa työharjoittelupaikan saantia?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

Työharjoittelupaikkojen hakemisen haasteellisuus

Työharjoittelupaikan hakeminen on hankalaa etenkin sen vuoksi, että oppilaitoksilla ja yrityksillä on aivan liian vähän yhteistyötä. Jo pienikin muutos siihen suuntaan, että oppilaitokset hankkisivat yrityksiä yhteistyöhön helpottaisi suunnattomasti opiskelijoiden työnhakua.

Prosessi olisi hyödyllinen molemmille osapuolille. Esimerkiksi firmat saisivat rekrytoitua osaavaa, juuri valmistuvaa työvoimaa helposti ja yritys voisi saada tietoa hakijoista suoraan oppilaitoksen kautta ja voisi näin ollen rekrytoida sopivimman hakijan sopivimpaan tehtävään.

Oppilaitoksen ja yrityksen yhteistyössä olisi myös se hyöty, että hyvän yhteistyön toteutuessa olisi esimerkiksi työharjoitteluun liittyvät paperityöt ja käytännönasiat helpommin järjestettävissä, jos kyseisellä yrityksellä olisi jo ollut aikaisemmin harjoittelija yhteistyöoppilaitoksesta.

Itse hakemisprosessin työtehtävään tulisi pysyä normaalina. Näin ollen oppilas hakisi yhteistyöyritykseen normaalin käytännön mukaisesti (eikä pääsisi yritykseen oppilaitoksen ”laittamana”) ja yritys kutsuisi tämän työhaastatteluun ja valikoisi hakijan haastattelun ja sopivuuden perusteella. Vaikkakin hakuprosessi olisi täysin normaali, olisi opiskelijalla siitä huolimatta huomattavasti helpompaa päästä työharjoitteluun.