Added: 05.03.2011 15:50
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 236 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Kouluampumiset seurausta pahasta olosta

...

Tapio Kuure käsittelee Kuka korjaa rikkoutuneen sielun? - artikkelissaan
Jokelan ja Kauhajoen koulusurmien tapahtumien seurauksia, joita kukaan ei ole voinut unohtaa. Koko yhteiskuntamme, etenkin nuoret huomioon ottaen, hän kuvailee osuvasti
ympärillämme sikiävää pahoinvointia nimittäen sen "sielun hädäksi".
Kokonaisuudessaan on joko kyse siitä, että välitämme nykyään vähemmän
toisistamme tai nuoria koskevat ongelmat ovat kasvaneet eikä resursseja niiden ehkäisemiseen ole tarpeeksi.
Tämä artikkeli osui silmiini ja jäin pohtimaan vakavaa ongelmaa, joka koskee koko yhteiskuntaamme.
Vaikeiden ongelmien kohdalla jokaisen on helpompi sulkea
silmänsä, kuin tarttua näkemäänsä pieneen tai suureen yhteiskunnalliseen
epäkohtaan. Tiedämme, että nykyään etenkin masennus, ahdistuneisuus ja
nuoria koskevat mielenterveysongelmat ovat kasvaneet kiireen, suorittamisen
ja koulumaailmassakin vaikuttavan tehokkuusajattelun myötä. Nuorten psyykkisistä ja sosiaalisista ongelmista johtuvia avunhuutoja ei oteta tarpeeksi
vakavasti tai niitä ei kuulla lainkaan.
Miten ongelmiin tulisi vastata, miten näiltä ongelmilta voitaisiin jatkossa välttyä?

Research question: ...

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(28 Mar 2011)
Hei. Tärkeän aiheen nostit esille. Tuo Tapio Kuurteen artikkeliin viittaaminen lisää kirjoituksesi painoarvoa. Olisi hyvä vielä laittaa lähde näkyviin kokonaisuudessaan kirjoituksen loppuun.