Added: 15.03.2011 15:01
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.

Sähköistyvä maailma

Tarvitseeko nuori reaalimaailman nuorisopalveluja?

Nuoret viettävät verkossa nykyisin paljon aikaa, joten on luonnollista että nuorisotyö siirtyy myös verkkoon. Lisäksi verkon kautta tavoitetaan paljon sellaisia nuoria, jotka eivät käy nuorisotaloilla.

Voiko verkko kuitenkaan täysin korvata kasvotusten tapahtuvaa vuorovaikutusta? Saako nuori tarvitsemaansa apua? Miten nuoret voitaisiin saada pois koneen äärestä hyödyntämään kaupunkinsa nuorisopalveluja? Onko vika niiden palveluiden mainonnassa, eivätkö nuoret tiedä mitä on tarjolla? Ja jos tietävät, miksi he eivät niitä hyödynnä? Onko vikana sitten palvelujen laatu tai peräti puute? Vai eikö nuoria vain yksinkertaisesti kiinnosta? Miten näihin asioisin voidaan saada muutoksia aikaan?

Sosiaalisia taitoja kuitenkin tarvitaan aina: arki-,työ- ja kouluelämässä, joka päivä. Samoin rajojen asettamista - koti ja yhteiskunta määrittelevät omat rajansa. Rajoittaako verkon käyttö kasvotusten tapahtuvan vuorovaikutuksen kehittymistä? Ajattelevatko vanhemmat nuorella olevan kaiken hyvin, jos hän istuu vain koneen ääressä? Jääkö nuoren pahoinvointi tällöin huomaamatta?

Miten nuoret voitaisiin saada hyödyntämään reaalimaailman palveluita vai onko sille tarvetta?

Research question: Pitäisikö nuoria kannustaa siirtymään verkon palveluista "tosielämään"?

Can you solve this challenge? or

Solution(s) for this content
User image
Nuoret käyttävät verkossa aikaansa yhä enemmän ja voi johtaa tai johtua ongelmista/puutteista reaalimaailmassa. Kuinka saada nuoret viettämään vähemmän aikaa virtuaalimaailmassa ja elämään enemmän reaalimaailmassa?

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(20 Mar 2011)
Nostat esille vastakkainasettelun reaalimaailma ja verkkomaailma. Jotkut nuoret eivät esimerkiksi pitkien yhteyksien takia pääse paikan päällä tarjottuun nuorisotoimintaan. Milloinhan verkkopalvelut muuttuvat toimimaan äänellä? eli keskusteluina kirjoittamisen chattaamisen sijaan? mitä se toisi tullessaan tuohon mainitsemaasi sosiaalisten taitojen harjaantumiseen?
(19 Mar 2011)
Mun mielestä verkko ei voi täysin korvata kasvotusten tapahtuvaa vuorovaikutusta nuorisotyössä. Verkossa tehtävä nuorisotyö tukee hyvin perinteistä nuorisotyötä ja antaa siihen uusia näkökulmia ja muotoja. Siihen onko virtuaalinen vai reaaliaikainen kasvokkain tapahtuva kohtaaminen parempi vaikuttaa mielestäni se, millaisesta vuorovaikutuksesta on kyse ja mitä sillä tavoitellaan. Jotkin asiat on järkevintä hoitaa kasvokkain, toisiin riittää chat-keskustelu netissä aivan hyvin. Tärkeää on pohtia onko nuoren ja ammattilaisen kohtaaminen pääasiallisesti ohjauksellinen, terapeuttinen, hoidollinen vai sosiaalinen. Mitä syvemmälle ja henkilökohtaisemmalle tasolle keskustelussa mennään, sitä parempi olisi valita kasvokkain kohtaaminen väärinymmärrysten välttämiseksi.