Added: 19.03.2010 12:46
Linked visions:
No linked visions.

Esimiehenä toimiminen

Henkilöstöjohtaminen on taitolaji jonka vain harvat ja valitut osaavat..

Itsellänikin on joskus ollut tällainen työpaikka, missä alaisten kohtelu ei ole ollut tasapuolista. Esimerkiksi osa on saanut vapaapäiviä huomattavasti helpommin kuin toiset. Tällainen käytös on turhauttavaa ja luo eripuraa työntekijöiden välille.
Tämä on valitettavasti hyvin yleistä useissa yrityksissä ympäri suomea ja varmasti koko maailmaa. Siksipä tähän tulisikin erityisesti kiinnittää huomiota.

Tästä päästäänkin niin yksinkertaiseen sanaan kuin henkilöstöjohtaminen. Eli esimiehelle tai johtajalle olisi hyvä vilauttaa esitteitä hyvä henkilöstöjohtaminen - aihetta koskeviin koulutuksiin.

Tätä ennen olisi hyvä jutella kaikkien työntekijöiden kanssa jotta hekin tajuava tilanteen ja ymmärtävät että osa heistä on paremmassa asemassa esimieheen nähden kuin muut. Mikäli kaikki työntekijät on saatu samaan veneeseen, on esimiehelle paljon helpompi esittää vaatimuksia porukkana kuin ykilönä. Yleensä yleisön painostus saa aikaan huomattavasti suurempia muutoksia kuin pelkkä yksittäinen huomautus tai vaatimus.

Your idea/solution in one sentence: henkilöstöjohtamisen kurssille

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

Henkilöstöjohtamisessa osaamista ja koulutusta voi tuskin koskaan korostaa liikaa. Henkilöstöjohtaminen on todella taitolaji, mutta esimiehet voivat sen kyllä oppia. Kirjoituksessa mainitaan, että esimiehen epätasapuolinen toiminta luo eripuraa työntekijöiden välille ja toisaalta, että työntekijöille pitäisi kertoa, että osa heistä on paremmassa asemassa esimieheen nähden kuin muut. Voisiko olla niin, että koettu epätasa-arvo on vain osan työntekjöiden näkökulma asiaan?
Ehkä esimiehen ratkaisuilla on painavat syynsä ja ne voivat olla sellaisia että perusteluita niihin ei voi kertoa muille työntekijöille paljastamatta "suosikeiksi" koettujen kollegoiden henkilökohtaisia esimerkiksi terveydentilaan liittyviä seikkoja. Alaistaitojen käsite pitää myös ottaa huomioon ja alaistaitojakin voi oppia.
Tuollainen yhteen liittyminen ja kapinointi esimiestä vastaan ei ole kyllä organisaation kannalta mitenkään edullista. Jos tuollainen tilanne, että alaiset eivät kestä esimiestä, olisi jossain firmassa niin kannattaisi harkita esimiehen sijoittamista uusiin tehtäviin tai vaihtaa.
(18 May 2011)
Tuo on kyllä totta, vaatimusten esittäminen ja kapinointi esimiestä vastaan ei ole hyvä asia organisaation kannalta. Mutta toisaalta, työntekijöiden yhteisöllisyys ja voimavarojen yhdistäminen puolestaan on hieno asia ja sitä pitäisi edistää, jos päämäärä vain on sekä työntekijöiden että itse organisaation kannalta hyvä.
(05 Apr 2010)
Olen samaa mieltä. Johtaminen on osaamista vaativa laji, ja perusedellytyksenä on koulutus. Tämän jälkeen esimies ei voi vedota epoikeudenmukaisessa käytöksessään ainakaan tietämättömyyteensä.