Added: 16.03.2011 14:24
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 409 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Internetissä.

Kuinka ehkäistä verkossa tapahtuvaa lapsen hyväksikäyttöä?

Verkossa tapahtuva ”grooming”


Lapset ja nuoret siirtyvät nettiin, joten valitettavasti nämä katujen namusedät siirtyvät sinne myös. Verkossa tapahtuvaa hyväksikäyttöä kuvataan usein termillä ”grooming”. Groomingilla tarkoitetaan prosessia, jossa hyväksikäyttäjä häivyttää normaalin ja epänormaalin rajan ja suostuttelee lapsen hyväksikäyttösuhteeseen. Hän pyrkii rakentamaan lapsen kanssa luottamussuhteen, johon muilla ei ole asiaa. Hyväksikäyttäjä on uhriaan ylemmässä asemassa esimerkiksi iän vuoksi, jolloin lapsi voi tuntea halua miellyttää. ”Vanhempien ymmärryksen tai kiinnostuksen puute internetin luomia mahdollisuuksia kohtaan on kuitenkin jättänyt monen lapsen alttiiksi ja helposti lähestyttäviksi - - ”. (Lampainen 2011.)

Olen törmännyt tähän ilmiöön eräällä suomalaisella yhteisösivulla heidän chateissaan. Monet noin aikuiset miehet roikkuvat linjoilla ja kirjoittelevat ehdotuksiaan alaikäisille.

Lasten hyväksikäyttö on aina vakava rikos. Hyväksikäyttöä on niin lapsen houkutteleminen katsomaan masturbointia kuin yhdyntään suostuttelu ja aina rangaistavaa vaikka lapsi olisikin tekoon suostuvainen.

Kuinka verkossa tapahtuvaan hyväksikäyttöön voidaan puuttua? Verkossa on helpompi kadota jälkiä jättämättä. Miten lapsia voidaan suojella? Ovatko aikuiset tietoisia verkon vaaroista?

Research question: Miten lapsia voidaan suojella verkon kautta tapahtuvalta hyväksikäytöltä?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(10 May 2011)
Asian eli lapsen mahdollisen hyväksikäytön esillä pitäminen ja esilletuominen on tärkeää. Monesti ehkä aikuiset eivät ajattele, että heidän läsnäolonsa nuorille suunnatussa ryhmächateissä voidaan katsoa lähenevän groomausta?
(20 Mar 2011)
Moi Youth-P. Nostat esille erittäin tärkeän asian. Hyväksikäyttöön tulee aina puuttua. Mainitsit tuossa miehisen roikkumisen lijoilla, mutta yhtälailla roikkujat ja ehdottajat voivat olla naisia. Tuo liittämäsi lähde on hyvin ajankohtainen pro-gradu tältä keväältä. Kiitos siitä.