Added: 16.03.2011 21:02
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.

Monikulttuurisuus ja johtaminen

Kansainvälistymisen myötä eri yhteisöissä, kuten yrityksissä, esiin tulee erilaisia ongelmatilanteita. Tottakai työntekijöiden välillä, mutta myös esimiehellä voi olla haastavia tilanteita, kun johdettavana on monikulttuurinen yritys.

Tänä päivänä monet menevät ulkomaille töihin ja samoin moni tulee meille Suomeen ulkomailta työskentelemään. Tämä tietysti rikastuttaa monella tavalla, kun yritykset kansainvälistyvät, mutta toisaalta se tuo mukanaan myös haasteita. Yksi haaste on johtaminen. Pienessäkin yrityksessä voi olla monta eri kansallisuutta, kuinka johtaa tällaista monikansallista työyhteisöä?

Nykypäivänä kansainvälinen verkostoituminen on yhä yleisempää ja helpompaa. Monilla on kansainvälistä työ- tai opiskelukokemusta ja tämä on tärkeää myös tulevaisuuden kannalta. Suuri osa maailmaa länsimaalaistuu mutta siltikin kuulttuureissa on ja tulee aina olemaan suuria eroja. Mitä sitten tapahtuu kun samalla työpaikalla on työntekijöitä viidestä eri maasta ja pomokin on ulkomaalainen? Helposti saattaa käydä niin että johtaja suosii heitä jotka ovat samanmaalaisia hänen kanssaan. Se voi olla tahallista mutta niin saattaa käydä myös huomaamatta, esimerkiksi samaa kieltä äidinkielenään puhuvan kanssa voi olla helpompi keskustella kuin muitten. Suosimisen sijaan voi myös ilmetä syrjimistä kulttuurierojen takia. Esimiehellä voi olla ennakkoluuljoa tietynmaalaisista ja sen takia heille ei anneta vastuullisia tehtäviä yms. Haasteita tuo mukanaan myös se että aina työntekijäkään ei välttämättä ymmärrä tai tule ymmäretyksi. Eri maissa on eri tavat, ja näitä kaikkia tapoja ei voi tietää etukäteen. Sukupuolierot, ihonväri, mikä tahansa voi olla ongelma yhdelle mutta ei välttämättä toiselle.

Miten tällaisiin haasteisiin johtajana voi valmistauta, ja kuinka tärkeää on tuntea kulttuurierot?


Research question: Kuinka johtaa ihmisiä eri kulttuureista?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(17 Mar 2011)
ehkä työnantaja voisi keskustella työntekijän kanssa kulttuurista ja kysellä miten heillä on tapana tehdä ja miten meillä täällä Suomessa. siihen kyllä menee aikaa, mutta mielestäni olisi sen arvoista.
(17 Mar 2011)
Kansainvälistyminen tuottaa jotamiseen uusia haasteita. Mielestäni on tärkeää, että johtaja tuntee kulttuurierot. Helposti syntyy syrjintää ja väheksymistä, jos ei tiedä eri kulttuurien tapoja ja sen sellaisia. Johtaja voisi valmistautua haasteisiin tutustumalla ihmisiin ja heidän kulttuureihinsa, jotka työskentelevät hänellä.