Added: 19.03.2010 22:12
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 448 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Johtamisen haasteet

TYöntekijöiden motivointi

Yksi johtamisen haastava tehtävä on työntekijöiden motivoiminen ja oikeudenmukainen kohtelu. Motivoiminen auttaa työntekijöiden työssä jaksamista ja yritys saa tehokasta työvoimaa. Motivoinnin avulla voidaan myös ehkäistä työntekijöiden "turhia" poissaoloja. Työntekijöiden työssäjaksaminen vaikuttaa positiivisesti yrityksen tuolokseen.

Mikä on hyvä motivoinnin keino? Sitä on vaikea sanoa, sillä yksi haluaa rahaa, toinen etuja, esimerkiksi työauton, liikunta etuja... Näiden keinojen olisi hyvä olla tasapuolisia, jotta työpaikan ilmapiiri pysyy sopuisana ja hyvänä niin työntekijöiden sekä johtajien ja työntekijöiden kesken.

Research question: Miten motivoidaan tasapuolisesti kaikkia?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up