Added: 21.03.2011 12:19
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 575 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Johtamisen ongelma - turhat sairaslomat

Johtaja kohtaa päivittäisessä työssään jatkuvasti monenlaisia haasteita. Suurin osa näistä tuntuu kohdistuvan työntekijöiden motivaation ylläpitämiseen. Motivaatiopuutteen sivuilmiönä ovatkin nykyään kasvavissa määrin nousseet esiin turhat sairaslomat.

Nykyään sairaslomat tuntuvat yleistyvän useissa eri organisaatioissa. Välillä tuntuu olevan mahdotonta tietää, kuka on oikeasta sairas ja kuka ei. Vähäinen työmotivaatio johtaa helposti tilanteeseen, jossa työntekijä ilmoittaa olevansa sairaana, vaikka hän haluaa vain pitää ylimääräisen vapaapäivän. Yleistää ei tietenkään voi. Toiset tekevät töitä, vaikka olisivat oikeasti sairasloman tarpeessa. Kuinka johtaja voi sitten varmistua näistä asioista? Ja kuinka tilanteeseen tulisi suhtautua?

Yksi ratkaisu voisi olla lääkärintodistuksen vaatiminen kaikilta sairaaksi itsensä ilmoittaneilta. Valitettavasti asia ei ole näin mustavalkoinen. Monesta varmasti tuntuu epäreilulta vaatia yhtiössä kaksikymmentävuotta ahkerasti työskennelleeltä työntekijältä lääkärintodistusta, jos tälle on edellisenä yönä noussut neljänkymmenen asteen kuume. Jotkut voivat kokea lääkärintodistuksen vaatimisen epäluottamuslauseena ja tämä saattaa johtaa motivoituneenkin työntekijän tilanteeseen, jossa työnteko ei enää olekaan mielekästä.

Ihmistuntemus on johtajalle todella tärkeää. On hyvä nähdä erilaisten ihmisten käyttäytymisestä ne piirteet, jotka paljastavat todelliset motiivit. Mikäli työntekijän olemuksesta näkee motivaation olevan heikko töitä tehdessä, voi olla syytä myös epäillä sairaslomien tarpeellisuutta. Etenkin jos niitä tuntuu olevan huomattavan usein.

Hyvä johtaja ei kuitenkaan ota asiaa esiin suoraan ja kysy työntekijältä valehteleeko hän. Onhan hyvinkin mahdollista, että työntekijällä oikeasti on siviilielämässään ongelmia, jotka haittaavat työhön keskittymistä ja aiheuttavat jatkuvia sairastumsia. Tärkeää olisikin ottaa asia puheeksi tavalla, jossa työntekijä kokee työnantajan välittävän. Asiaa voi tiedustella enemmänkin kuin kaveri kaverilta. On tärkeää, että johtaja osoittaa kiinnostusta myös työntekijään ihmisenä – ei vain työntekijänä.

Olipa syy lopen mikä tahansa, johtaa edellä mainittu lähestymistapa todennäköisesti hyvään lopputulokseen. Huonosti motivoitunut työntekijä kokee huijaavansa työnantajaa ja löytää ehkä työmotivaationsa uudestaan. Etenkin kun johtaja on kuunnellut tätä ja ollut aidosti kiinnostunut. Toisaalta johtaja saa arvokasta tietoa työntekijän mahdollisista sairastumisen syistä ja voi tehdä molempien kannalta parhaan ratkaisun töissä olemisen suhteen.

Research question: Miten suhtautua työntekijöiden sairaslomiin ja kuinka varmistua niiden aitoudesta?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(21 Mar 2011)
Asia tekstiä, on tosiaan kaksipiippuinen ongelma.