Added: 22.03.2011 14:34
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 466 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Keilahalli kehittää yritystilaisuuksiaan opinnäytetyön avulla

Anniina Riepponen on opinnäytetyössään tutkinut keilahallilla ilmeneviä kehityskohteita sekä yritysasiakkaiden tyytyväisyyteen vaikuttavia asioita. Riepponen valmistuu keväällä 2011 Laurea-ammattikorkeakoulun Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelmasta restonomiksi.

Yritystilaisuudet ovat keilahallille tärkeä osa liiketoimintaa, joten tilaisuuksia kehittämällä voidaan lisätä yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä tuotettuja palveluita kohtaan.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa yritystilaisuuksien nykytilanne keilahallilla ja laatia kehitysehdotuksia tilaisuuksien parantamiseksi. Tuottamalla yritysasiakkaille onnistuneita tilaisuuksia, keilahallin tunnettavuus lisääntyy ja samalla tilaisuuksien kysyntä kasvaa.

Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella yritystilaisuuksia voitaisiin kehittää vähentämällä tilojen meluisuutta ja tarjoamalla asiakkaille henkilökohtaisempaa palvelua. Lisäksi keilahallin henkilökunnan tulisi kiinnittää huomiota sisäisen viestinnän sujuvuuteen sekä tilaisuuksien tarkempaan suunnitteluun.

Useat kehittämismenetelmät mahdollistivat monipuoliset tulokset

Yritystilaisuuksien kehittämistyössä käytettiin useita eri menetelmiä, jotta saadut tulokset olisivat mahdollisimman monipuolisia ja tilaisuuksia voitaisiin tulosten avulla kehittää niin yritysasiakkaiden kuin keilahallin henkilökunnankin kannalta. Kehittämismenetelminä käytettiin haastattelua, havainnointia, blueprint-kaaviota sekä kahta kyselyä.

Tutkimuksessa saadut tulokset saatetaan keilahallin henkilökunnan tietoisuuteen ja niitä hyödynnetään keilahallilla yritystilaisuuksien kehittämisessä. Keilahalli on ollut toiminnassa vasta muutaman vuoden ajan, joten palveluiden jatkuva kehittäminen ja asiakaspalautteen keruu on yritykselle tärkeää toiminnan jatkuvuuden kannalta.


Lisätietoja:
Restonomiopiskelija Anniina Riepponen
Laurea-ammattikorkeakoulu
anniina.riepponen@laurea.fi

Research question: Kuinka yritystilaisuuksia voidaan kehittää?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up