Added: 24.03.2011 23:18
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 489 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Markkinointia pienelle vai isolle kohderyhmälle

Markkinoinnin opeissa korostetaan asiakassegmenttien kaventamista mahdollisimman pieneksi. Massatuotteen on todettu menevän kaupaksi, kun sitä markkinoidaan erittäin pienelle ryhmälle. Kulttuurituotannoissa usein tuote on pienen ryhmän kiinnostuksen kohde, mutta paikalle tavoitellaan suurta joukkoa.

Kuulin teatterin markkinointijohtajalta, että teatterin on kerättävä kohderyhmänsä hyvin pienistä palasista. Kiinnostusta löytyy aivan erityisistä ryhmistä, koska sisältö puhuttelee pieniä ryhmiä kerrallaan.

Massatuotannossa tilanne on päinvastoin. Tuote on suurelle yleisölle kiinnostava, mutta markkinoinnissa korostetaan erityisyyttä ja ainutlaatuisuutta. Kohderyhmä kavennetaan aivan minimaaliseksi, ja saavutetaan näin suuri asiakasryhmä.

Tilanteet ovat oikeastaan vastakkaiset. Ainutlaatuinen on saatava kiinnostavaksi kaikille ja massatuote kiinnostavaksi trendin luojille. Täytyykö kulttuurituotannossa siis hyödyntää vastakkaista tapaa markkinoida, eli laajentaa kohderyhmä suuren suureksi ja luoda mielikuva koko kansan jutusta? Toimiiko pienen kohderyhmän kosiskelu, jos suuri yleisö ei ole alun alkaenkaan kiinnostunut tuotteesta?

Research question: Markkinoidaanko massatuotetta pienelle ryhmälle ja erikoistuotetta kaikille?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up