Added: 31.03.2011 19:07
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 403 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Johtajan ammattitaidottomuus

Ilman ammattitaitoa / koulutusta tai kokemuksen kautta syntynyttä ammattitaitoa johtajan toimet ovat usein epävarmoja ja alaisten luottamus johtajaa kohtaan kärsii. Miten yritys voi toimia, jos johtaja on vähän väliä sormi suussa?

Pätevä ja ammattitaitoinen johtaja, joka tietää tarkalleen mitä on tekemässä, luo työympäristöön turvallisuudentunnetta – ’paikalla on aina joku, joka tietää miten toimitaan’. Johtaja, joka joutuu jatkuvasti kyselemään apua työntekijöiltään tai muilta ulkopuolisilta tahoilta, lietsoo työympäristössä epävarmuutta myös työntekijöihin. Kuinka työntekijätkään voivat toimia itsevarmasti ja tehdä oikeita ratkaisuja, jos heidän esimiehensäkin osoittaa jatkuvaa epävarmuutta ja tiedottomuutta yrityksen toiminnoista ja / tai alan käytännöistä?

Ammattitaidon puute on tietyillä aloilla myös työntekijöille turvallisuusriski. Jos johtaja ei ole tietoinen esim. tietyistä työturvallisuussäännöksistä (jolloin johtaja ei voi informoida työntekijöitäkään mahdollisista riskitekijöistä), voi olla jopa työntekijän terveydelle ja hengelle vaarallista työskennellä yrityksessä jossa johtaja toimii vain ”mutu-tuntumalla” ja ns. yleistiedoilla.

Research question: Kuinka yritys saadaan toimimaan, kun johtajalla ei ole tarvittavaa ammattitaitoa?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up