Added: 05.04.2011 21:43
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 288 times
This content is in original language (Finnish). [Show translated]

AEO-todistus

AEO-todistuksen avulla kuljetusketjusta nopeampi ja turvallisempi.

AEO-todistus (Authorised Economic Operator: valtuutettu taloudellinen toimija) antaa yritykselle tullivalvontaan liittyvien tarkastusten helpotuksia ja nopeuttaa lupa-asioiden käsittelyä. AEO-järjestelmän tarkoituksena on parantaa logistiikan sujuvuutta ja turvallisuutta. Järjestelmä otettiin käyttöön EU:ssa vuonna 2008. Vuoden 2011 alussa AEO-järjestelmä koki merkittävän muutoksen selvästi vientiä parantavana tekijänä. AEO avaa nyt markkinoita myös EU:n ulkopuolelle. Ennen AEO:n kaltaisten sopimusten tekeminen oli yrityksen ja kohdemaan välistä toimintaa. Kyseinen toiminta vaati suuria resursseja yrityksiltä. Vuonna 2011 voimaan astuneen turvallisuuslain mukaan AEO käytännön hyväksyneet maat tekevät itse omien yritysten arvioinnin. Ennen kyseinen arviointi vaati kohdemaan viranomaisten hyväksyntää ja paljon byrokratiaa. Merkittävänä askeleena voidaan pitää Yhdysvaltojen hyväksynnän saamista. Vuodesta 2011 eteenpäin AEO-todistus on samanarvoinen Yhdysvaltojen C-TPAT-todistuksen(samat määritelmät kuin AEO) kanssa.

AEO-todistuksen saaminen vaatii hakijalta nuhteetonta tullimääräysten noudattamista, vakavaraisuutta, hyvää kirjanpitoa, sisäistä tarkastusta sekä logistiikkaa ja normit täyttävää turvallisuusjärjestelmää. Todistuksen myöntää Suomen Tullihallitus. AEO-todistusten vastavuoroisuus ja oman maan viranomaisten käyttö yritysten arvioinnissa helpottaa pienten- ja keskisuurten yritysten hakuprosessia merkittävästi. Ennen AEO-järjestelmään hakemista on yrityksen syytä tehdä kattava selvitys nykytilasta. Selvityksen jälkeen tiedetään yritykseltä vaadittavat muutokset ja uudistukset ennen todistuksen saamista. AEO-toimija on myös velvoitettu pitämään tietty turvallisuustaso, kehittämään turvallisuustoimintaa, ilmoittamaan muutoksista ja määräämään vähintään yksi AEO-vastuuhenkilö.

AEO-järjestelmä takaa tavararoiden turvallisen ja sujuvan liikkuvuuden koko kuljetusketjun läpi. AEO-järjestelmän vaativan vastavuoroisuusperiaatteen(itsearviointi) ovat jo hyväksyneet muun muassa Norja, Sveitsi ja Japani. Uusimpana järjestelmän hyväksyjänä on Yhdysvallat. Tulevaisuudessa Kiina sekä Venäjä ovat toteuttamassa samankaltaisia toimintoja, jotka mahdollistavat AEO-järjestelmän käytön. AEO-todistus on tulevaisuutta kaikille niille yrityksille, jotka toimittavat tavaraa EU:n rajojen ulkopuolelle. Tulevaisuudessa AEO vaikuttaa kansainvälisen liikenteen hintoihin ja vakuutusmaksuihin asiakkaan eduksi. Kauaskantoisena tavoitteena on, että jokainen kuljetusketjun yritys olisi AEO-järjestelmässä hyväksytty toimija.

References:

Kuljetus & Logistiikka 5/2010. AEO-todistus, s. 4 - 5. Saatavissa: http://www.k-l.fi/media/2011/01/KL_2010_05.pdf PDF-muodossa. [viitattu 05.04.2011].

Kuljetus & Logistiikka 6/2010. Varovalle AEO-todistus, s. 8. Saatavissa: http://www.k-l.fi/media/2011/01/KL_2010_06.pdf PDF-muodossa. [viitattu 05.04.2011].

Opportunity: Nopeuttaa kuljetuksia ja parantaa turvallisuutta.

Threat: Yhdysvallat, Kiina ja Venäjä eivät hyväksy AEO:n vaatimaa vastavuoroisuus periaatetta.

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up