Added: 07.04.2011 11:06
Linked challenges:
No linked challenges.
Viewed 304 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Tietoliikennealan yrityksen tilausketjun prosessien toimivuuden mittaaminen

Yrityksen sisäisten prosessien toimivuutta tilausketjussa ei todennäköisesti mitata.

Tietoliikennealan yrityksen sisäisten prosessien toimivuutta tilausketjussa ei todennäköisesti mitata. Sisäisten prosessien toimivuus on yrityksen toimivuuden, asiakastyytyväisyyden ja myös henkilöstön työtyytyväisyyden kannalta hyvin tärkeää. Jotta sisäisiä prosesseja voitaisiin kehittää parempaan suuntaan, tulisi niiden mittaamiseksi olla jonkinlainen mittari.

Prosessi on ketju, jossa asia siirtyy henkilöltä henkilölle, koneelle tai osastolle. Prosessi kulkee läpi useiden toimintojen ja toimijoiden. Asiakkaalle merkitystä on kuitenkin vain ketjun yhteistuotoksella, eli lopputuotteella. (Einistö, 2006.)

Ongelmia voidaan ratkoa esimerkiksi prosesseja parantamalla ja tässä niiden mittaaminen on tärkeää. Mittaamisen tavoitteena on prosessin ymmärtäminen, arvioiminen, ohjaaminen ja ennustaminen. Mittaaminen tulisi ottaa osaksi prosessia. (Tenhunen, 2002.)

Modified 2011-04-07 13:43:32

References:

Einistö, P. Toimivat Prosessit. 2006. FINAS-päivä: Laatukeskus Excellence Finland. Viitattu 7.4.2011.
http://www.mikes.fi/documents/upload/finas-paiva2006_einisto.pdf

Tenhunen, V. Mittaaminen ja prosessin parantaminen. 2002. Joensuun Yliopisto. Viitattu 7.4.2011.
http://cs.joensuu.fi/tSoft/

Research question: Millaista mittaria voitaisiin käyttää tilausketjun prosessien toimivuuden mittaamiseen?

Can you solve this challenge? or

This is a solution to
User image
Sisäiseen tehokkuuteen liittyvä osaaminen logistiikassa on tärkeää, mutta se ei näy asiakkaalle ja ei täten vaikuta ostopäätökseen. Yrityksen ulkoista tehokkuutta lisäävä logistinen osaaminen on taas hyvä erottautumiskeino kilpailijoista ja näkyy myös asiakkaalle.

Would you like to comment?

Log in or Sign up