Added: 11.04.2011 14:30
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 268 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

UST-Lugan jättisatama

Pietarin liepeille nouseva UST-Lugan jättisatama uhkaa laittaa Suomen transitoliikenteen uusiksi.

Pietarin liepeille nousee UST-Lugan jättisatama, joka 170 miljoonan tonnin kapasiteetillaan on yksinään isompi kuin kaikki Suomen satamat yhteensä. UST-Luga rakentuu Suomenlahden etelärannalle Kurkolanniemen ja Kolkanpään väliin 110 kilometrin päähän Pietarista. Siitä tulee kappaletavara- ja bulkkisatama. Sataman käyttöön on varattu yli 20km rantaviivaa ja sen väylistä tulee syvimmät Venäjän Itämeren satamissa. Sataman kapasiteetista kertoo myös se, että se pystyy vastaanottamaan yli 100 000 tonnin aluksia ja sen on arvioitu pystyvän toimimaan ilman jäänmurtajien apua yli 300 päivää vuodessa.

Satama uhkaa Suomen auto- ja transitoliikennettä. Autojen vastaanotto kapasiteetti tulee olemaan 360 000 autoa vuodessa. Lisäksi UST-Lugan satamaan rakennetaan kapasiteetiltaan Venäjän ja Baltian maiden suurin konttiterminaali kolmen miljoonan TEU:n vetoisuudella. Hankkeesta vastaava National Container Company on jo ilmoittanut halukkuuttaan vähentään Venäjän konttiliikenteen riippuvuutta Suomen ja Baltian maiden osalta. UST-Luga kykenee vastaanottamaan niin sanottuja viidennen sukupolven valtameriliikenteen konttialuksia, jotka pystyvät 6000 TEU:n vetoisuuksiin.

Satama alueelle rakennetaan myös paljon tehdas toimintaan ja suunnitteilla on myös, että sinne nousee 20000 asukkaan taajama. Nämä hankkeet poikivat työtehtäviä mm. suomalaisille rakennusyhtiöille, mutta sataman täysin valmistuttua tuleeko Suomelle suuria menetyksiä transiton ja muiden kuljetusten osalta liikenteen siirtyessä suuremmille väylille. Pahimmissa uhkakuvissa arvioidaan, että transito- ja autoliikenne Venäjälle tuhkahtuisi kokonaan UST-Lugan valmistuttua täyteen kapasiteettiinsa.

References:

Venäjän Aika 04/2008

Opportunity: Suomen osaamisen ja laadun myynti Venäjälle ja sen jättisatamaan

Threat: Suomen satamien kontti- ja autokuljetuksien väheneminen tai loppuminen kokonaan

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up