Added: 14.04.2011 11:39
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 194 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Venäjän satamien kehitys

Venäjän satamien kehitys uhkaa Suomen satamien kansainvälisiä kuljetuksia.

Useat Venäjän satamista sijaitsevat ihanteellisilla paikoilla ajatellen globaalin tavaravirran kulkua. Toistaiseksi ongelmana kuljetuksille on Venäjän satamien köyhä insfraktuuri, mikä mahdollistaa Suomen satamien vetävyyden. Ongelmana Venäjällä ovat myös korruptio ja rikollisuus, sekä rahan hankinta satamaprojektiin. Satamien kehittyessä kuljetusten määrä kasvaa ja kuljetuskustannukset laskevat. Tulevaisuudessa Venäjän satamien kasvu voi tehdä Suomen satamat tarpeettomiksi transiton kannalta.

Opportunity: Suuria satamia, joissa saataisiin aikaseksi suurempia varastointia määriä ja tavarat toivottavasti halvemmin kulkemaan läheltä suomea.

Threat: Satamat vievät kaikki tavaravirrat kohti Venäjää. Suomelle ei jäisi enää kuljetettavaa tai mitään ei kuljettaisi enää Suomen kaut

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up