Added: 17.04.2011 13:18
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 377 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Kuinka mitata koulutuksesta saatua oppia?

Oppimisen ja kasvun näkökulma

Yritykset kouluttavat henkilökuntaansa ja sitä pidetään tärkeänä nykypäivänä. Henkilökunta tulee myös motivoida koulutukseen, jotta he saavat siitä mahdollisimman paljon irti ja myös yritys saa koulutukseen panostamilleen rahoilleen vastinetta. "Oppimisen kannalta tärkeitä ovat tavoitteet, suunnitelmat, odotukset ja odotuksiin liittyvät epäonnistumiset ja selitykset", listaa Salakari (Salakari 2009, 185). Yksi motivoiva tilanne koulutukseen lähtiessä on, että on jokin olemassa oleva ongelma, joka tulee ratkaista. (Salakari 2009, 17.)

Se, että on resursseja kouluttaa henkilökuntaa, on hyvä lähtötilanne. Yritksen johto haluaa myös rahoilleen vastinetta, joten haasteena on: kuinka mitata koulutuksesta saatua oppia?

Modified 2011-05-02 09:52:03

References:

Salakari, H. 2009. Toiminta ja oppiminen- koulutuksen kehittämisen tulevaisuuden suuntaviivoja ja menetelmiä. Helsinki: Hakapaino oy

Research question: Mittari sosiaalisesta mediasta saatavan hyödyn mittaamiseen.

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up