Added: 18.04.2011 22:07
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 342 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Henkilöstö yrityksen voimavarana

Henkilöstön kouluttaminen on kannattavaa, mikäli mittarin avulla näin pystytään toteamaan.

Henkilöstöön liittyviä mittareita ovat esimerkiksi henkilöstötyytyväisyys, sairauspoissaolot, vaihtuvuus ja koulutukseen uhratut resurssit. Jotkin yritykset ovat kehittäneet myös työntekijöiden osaamista kuvaavia indeksejä. Aineetonta pääomaa on kuitenkin suhteellisen vaikea mitata, koska esimerkiksi tänä vuonna tehdyt panostukset voivat konkretisoitua hyödyksi vasta pidemmän ajan kuluttua. (Malmi, Peltola & Toivanen 2006, 29.) Yrityksen olisi kuitenkin hyvä mitata henkilöstön osaamista ennen ja jälkeen koulutuksien. Näin nähtäisiin se, mistä ja minkälaisista koulutuksista yritys saa eniten vastinetta rahoilleen. Henkilöstön osaamista voitaisiin mitata esimerkiksi erilaisilla testeillä ja vaikkapa mysteerishoppauksella.

References:

Malmi, T., Peltola, J. & Toivanen, J. Balanced Scorecard. Rakenna ja sovella tehokkaasti. 2006. 5., uudistettu painos. Helsinki: Talentum.

Your idea/solution in one sentence: Henkilöstön osaamisen parantumista tulisi mitata

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(03 May 2011)
Olet pohjannut ideasi luotettavaan lähteeseen. Teoriaa on lyhyesti, mutta riittävästi ja olet sen pohjalta keksinyt oikein järkeenkäyvän tavan mitata henkilöstön osaamista ja niin ollen yrityksen aineetonta pääomaa.

Henkilöstön osaamista voisi mitata myös teettämällä asiakaskyselyn sisällyttämällä siihen kysymyksiä esimerkiksi siitä kuinka asiantuntevaksi he kokivat saamansa palvelun. Aineetonta pääomaa voisi muutenkin mitata asiakastyytyväisyyskyselyllä.
(19 Apr 2011)
Samaa aihetta pohdin ja samaan tulokseen tulin, että kyseistä asiaa on tosiaan aika vaikeaa mitata. Henkilöstötyytyväisyyskyselyista ja keskusteluista tulee varmaan parhaiten ilmi miten henkilöt itse ovat koulutukset kokeneet ja siitä saatavat hyödyt.