Added: 19.04.2011 08:35
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 403 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Talousnäkökulma

Erään kaupanalan yrityksen idealistinen tila palvelun laadussa olisi tuottaa ihmiselle hyvän olon tunne.

Erään kaupanalan yrityksen idealistinen tila palvelun laadussa olisi tuottaa ihmiselle hyvän olon tunne. Kuinka tällainen laatu saavutetaan? Yrityksen asiakkailla ja tuotteen käyttäjillä on omat odotuksensa laadusta. Lopputuotteen laadussa on kysymys, siitä, miten tuotteen ja palvelun laatu yhtyvät teoriassa ja käytännössä asiakkaan odotuksiin. ( Neilimo 2005, 323.) Yrityksen tulisi siis selvittää asiakkaiden toiveet ja odotukset, jotta tähän idealistiseen tilaan päästäisiin. Kuinka nämä toiveet ja odotukset tulisivat ilmi?

Research question: Kuinka tällainen laatu saavutetaan?

Can you solve this challenge? or

Solution(s) for this content
User image
Mielestäni tämän voisi selvittää asiakaspalautekyselyillä ja ottamalla muutamia asiakkaita mukaan ideoimaan.

Would you like to comment?

Log in or Sign up