Added: 25.03.2010 13:52
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 625 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Millä keinoin perunan asemaa ravintona voitaisiin parantaa?

Peruna on mainio mukula - maukas, edullinen ja terveellinen, ravitseva ja monipuolinen. Millä keinoin perunan asemaa voitaisiin parantaa?

”Peruna on mainio mukula - maukas, edullinen ja terveellinen, ravitseva ja monipuolinen. Suositeltavaa olisi syödä 2 - 5 perunaa päivän aikana. Kulutusta olisi varaa lisätä roimasti, sillä tällä hetkellä perunan kulutus Suomessa on asettunut reiluun 60 kiloon vuodessa henkeä kohti.” (Pottuillaan reilusti.)
Mikään muu kasvi 1500-luvulta lähtien ei ole vaikuttanut niin voimakkaasti Eu-roopan historiaan kuin peruna. Kuitenkin peruna on menettänyt asemiaan paitsi suomalaisten ruokapöydässä, myös maailmanlaajuistesti. Perunan asema lautasella on vähentynyt niin ravintolassa, henkilöstöruokailussa kuin kodeissakin. Pasta ja riisi ovat vallanneet perunan paikan ja nyt olisi aika tehdä asialle jotain. Yksi teko perunan puolesta on vuoden 2009 elintarvikekampanja Pottuillaan reilusti.
Ko. kampanjan avulla pyritään tuomaan perunaa kuluttajille ja korostaa sen hyviä puolia. Kuitenkin kampanjan näkyvyys on mielestäni erittäin vähäistä, ellei jopa olematonta. Päätikin pohtia sitä, miten perunan kulutusta voitaisiin lisätä ja miten kuluttajien tietoisuuteen tuoda perunan hyviä ominaisuuksia sekä millä tavoin korostaa perunan ekologisuutta.
”Peruna on myös varsin ekologinen valinta. Se kuormittaa ympäristöä huomat-tavasti vähemmän kuin esimerkiksi riisi. Riisinviljely aiheuttaa merkittävästi enemmän kasvihuonepäästöjä kuin perunoiden kasvattaminen. Myös tuottee-seen käytettyjä materiaalivirtoja mittaavan MIPS-mittarin mukaan peruna pärjää loistavasti.” (Pottuillaan reilusti.)
Jotta ratkaisu tähän voidaan löytää, täytyy ensin miettiä syitä perunan kulutuk-sen vähentymiseen. Erityisiä syitä tähän ovat riisin ja pastan helppous, tuotekehitys, broilerin ja valkoisen lihan syönnin lisääntyminen sekä etnisten ruokien suosion kasvaminen.
Pohdinkin siis seuraavaa; Millä keinoin perunan asemaa voitaisiin parantaa?

Research question: -

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up