Added: 19.04.2011 20:10
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 431 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

KULJETUSVÄYLIEN VÄLINEN KILPAILU KIRISTYY

Rautatierahdit ja niiden perusteet Venäjälle ovat muuttuneet. Vuoteen 2020 mennessä Venäjän ulkomaanliikenteestä 90 prosenttia pitäisi kulkea sen omien satamien kautta.

Venäjän rautatieliikenteen toimintaympäristö on muuttunut. Rautateiden toimintoja (OAO RZD:n) on hajautettu uusiin tytäryhtiöihin. Mm. konttien ja lämpösäädeltyjen kuljetusten kalustin hallinnointi ja markkinointi ovat siirtyneet erillisiin tytäryhtiöihin. Lähtökohtina ovat toiminnan tehokkuus ja käytössä olevan kaluston ylläpito sekä optimaalinen vaunukierron turvaaminen.
Freight One Scandinavian toimintaperiaatteisiin kuuluu kokonaispalvelun tarjoaminen, mukaan lukien kokonaisrahti rautateitse lähtöpaikasta määränpäähän. Toimitusjohtajan Maria Kuokkasen mukaan yritysten tulisi kuitenkin ennakoida n.kuukauden aikajänteellä Venäjän ja Ivy-maiden kuljetuksiin tarvittavien vaunujen tarvetta. Äkilliset tarpeet voivat tuottaa ongelmia vaunujen aikataulutuksen vuoksi.
Venäjän alueen rautatieliikenteen uudelleenjärjestelyt ovat muuttaneet myös rautatierahteja ja niiden perusteita. Nykyään rautatierahti on kaikille Venäjän rautateillä operoiville yrityksille sama. Kokonaishinta muodostuu kilometrimäärään perustuvasta vetopalvelun sisältävästä rautatierahdista. Hinnoitteluun vaikuttavat mm. vaunukäyttömaksu sekä operaattorikohtainen toimitusmaksu.
Liikenneturvallisuudesta rautateillä huolehtivat Suomen puolella VR:n asiantuntijat ja Venäjän puolella Tosnon-vaunuvarikko. Arvokuljetuksissa on myös tilaajan pyynnöstä tai rautatieviranomaisen vaatimuksesta mahdollisuus käyttää turvapalveluita.
Freight One Scandinavia keskittyy Suomessa tällä hetkellä palveluiden markkinointiin. Suomen kautta kulkevan kansainvälisen kuljetusväylän rautatiekuljetuksista Venäjän, Ivy-maiden ja EU:n välillä on myös tehty markkinointisuunnitelmia. Kilpailu kuitenkin kiristyy myös Itämeren alueella, sillä Venäjä on tehnyt liikennestrategian, jonka mukaan 90% maan ulkomaanliikenteestä pitäisi kulkea sen omien satamien kautta vuoteen 2020 mennessä.

Modified 2011-04-19 22:27:56

References:

Logistiikka-lehti

Opportunity: Tämä tarjoaa mahdollisuuden Suomelle tehostaa entisestään Suomen kautta kulkevien kv-kuljetusten markkinointia.

Threat: Uhkakuva Suomen kannalta on se, että Venäjän ulkomaanliikenne ei enää vuonna 2020 kulje Suomen satamien kautta.

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up