Added: 20.04.2011 08:50
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 412 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Asiakasuskollisuus ravintola-alalla

Asiakkuuden lähtökohtana on arvon tuottaminen asiakkaalle.

Useiden tutkimusten mukaan uusien asiakkaiden hankinta on kalliimpaa kuin nykyisten asiakkaiden pitäminen. Markkinointi on tehokkaampaa ja edullisempaa nykyisille asiakkaille kuin uusille asiakkaille ( Korkeamäki, Lindström, Ryhänen, Saukkonen & Selinheimo, 2002. 125-127. ) Tämän vuoksi yritykselle on tärkeää pitää kiinni asiakkaista, jotka ovat uskollisia yrityksen palveluille. Nykyään tietotekniikka on mahdollistanut sen, että asiakkaat voivat vertailla yritysten hintoja helposti ja nopeasti. Kuluttaja haluaa olla yksilö ja tulla kohdelluksi yksilönä. Jos yritys ei kykene joustavasti ja nopeasti tunnistamaan ja reagoimaan asiakkaiden tarpeisiin, asiakas saattaa vaihtaa yritystä ( Korkeamäki, Lindström, Ryhänen, Saukkonen & Selinheimo, 2002. 127. )

Mitä siis on huomioitava, että asiakkaan odotukset täyttyvät tai ylittyvät? On siis huomioitava, että jokainen asiakas saa henkilökohtaista ja asiakaslähtöistä palvelua ravintolassa. On tärkeää myös huomioida, että ravintolan tuotteiden ja palveluiden hinnat ovat kilpailukykyisiä muiden ravintoloiden hintoihin nähden. On pysyttävä myös ajan hengessä kuinka asiakkaalle voitaisiin luoda yhä nopeammin ja tehokkaammin heitä tyydyttävä palvelukokemus tai tuote.

Research question: Miten asiakasuskollisuutta voitaisiin parantaa ravintola-alalla?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up