Added: 03.05.2011 11:26
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.

Tulevaisuuden ennustaminen?

Miten tulevaisuutta voidaan ennustaa?

Kurssin neljäs osa-alue keskittyy tulevaisuuteen ja tulevaisuuden visioihin.

Tarkoitus on selvittää voiko tulevaisuutta ennustaa ja etsitään vastauksia kysymyksiin;
Miten tämän hetken päätökset ja valinnat vaikuttavat lopputulokseen? Miten tulevaisuudesta ja sen eri kehitysvaihtoehdoista pyritään saamaan tietoa?

Liitteenä word dokumentit tulevaisuuden tutkimuksesta.

Modified 2011-12-14 10:33:35

Research question: Miten tulevaisuutta voidaan ennustaa?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up