Added: 03.05.2011 13:15
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 378 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

näkökulma haaste

oppimisen ja kasvun seuranta

Millä tavoin yritys pyrkii tulevaisuudessa kehittymään ja vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja millä tavoin yritys pyrkii takaamaan menestyksensä myös tulevaisuudessa? (kaupan-ala)

Ketjun kaikille myymälöille tuli hiljattain layoutin (myymälän yleisilmeen). Layout muutettiin vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Tarpeet ketju sai selville pitkän aikavälin asiakaspalautteiden kautta ja kampanjaseurannan kautta. Myymälä elää muutoksissa nopealla aikavälillä ja toiminta kehittyy nopeasti. Myymälä elää jatkuvasti ajanhermoilla erilaisin kampanjoin, tuotevalikoiman kehittämisellä ja layoutin muutoksin. Asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi myymälä on suunnittelemassa paistopistettä, jota on toivottu jo pitkään. Koko ketjun tasolla panostetaan asiakasnäkökulmaan. Myymälä pyrkii hankkimaan lisää vakioasiakkaita. Asiakkaita ei pyritä sitouttamaan hinnoilla vaan tuotevalikoimalla, layoutilla ja palvelulla.

Voisiko yritys ottaa käyttöönsä jonkinlaisen mittariston asiakastyytyväisyyttä koskien? Voisiko asiakastyytyväisyyden kehittymistä seurata? Miten?

Koulutetaanko henkilökuntaa aktiivisesti? Käytetäänkö henkilökunnan kouluttamiseksi jonkinlaista koulutuspolkua? (ravintola-ala)

- Heillä on kokovuotinen koulutusohjelma, josta kukin voi valita, mihin koulutukseen haluaisi ja ilmoittaa esimiehelle kiinnostuksensa, jolloin esimies selvittää, onko kurssille mahdollista päästä, onko tilaa jne. Koulutuspolku on ammattitaitokoulutuksissa (esim. kokki/esimies), kursseja ei tosin ole pakko käydä järjestyksessä - esim. esimieskoulutuksessa on 1,2 ja 3 moduulit, jotka voi käydä missä järjestyksessä tahansa. Sodexolla on myös oppisopimuskoulutuksia.

Millä tavoin henkilökunnan kehitystä ja taitotasoa seurataan? Voisiko sitä mitata jollakin mittaristolla?

Research question: millaisilla mittareilla voisi kehittää?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(03 May 2011)
työntekijöille tulisi järjestää koulutuksia säännöllisin väliajoin.
(03 May 2011)
ja niitä tulisi kirjata ylös