Added: 03.05.2011 13:18
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 258 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Asiakasnäkökulma

Asiakasnäkökulmassa käytettävät mittarit voidaan jakaa kahteen eri ryhmään.

Asiakasnäkökulmassa käytettävät mittarit voidaan jakaa kahteen eri ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat perusmittarit, jotka ovat yleensä kaikissa organisaatioissa samanlaisia. Nämä ovat asiakasuskollisuutta, asiakaskannattavuutta, asiakastyytyväisyyttä sekä markkinaosuutta mittaavia mittareita ja nämä mittarit kertovat organisaation onnistumista markkinoilla sekä asiakasrajapinnassa. Toinen mittariryhmä on asiakaslupauksen mittarit, jotka kertovat siitä, mitä organisaation tulisi asiakkailleen tarjota, jotta yrityksen asiakkaat olisivat tyytyväisiä yritykseen sekä uskollisia kyseiselle yritykselle. Asiakaslupauksilla myös houkutellaan uusia asiakkaita sekä myös saavutetaan yrityksen haluama markkinaosuus. Asiakaslupaukseen vaikuttavia tekijöitä ovat yrityksen tuotteiden ja palvelun hinta ja laatu, joita voidaan mitata erilain keinoin. Asiakaslupaukseen liittyvät tekijät ja niiden mittarit heijastavat yrityksen keinoista menestyä kilpailussa, eli näistä tulisi tulla ilmi yrityksen kilpailustrategia.

Haaste: Miten yritys voisi parantaa asiakasuskollissuutta sekä asiakastyytyväisyyttä apuna käyttäen bsc:n mittareita?

Research question: Miten yritys voisi parantaa asiakasuskollissuutta sekä asiakastyytyväisyyttä apuna käyttäen bsc:n mittareita?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(03 May 2011)
ei niin millään lailla.