Added: 03.05.2011 15:43
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 372 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Kohdeyrityksen tunnettavuus ja markkinointi

Olen pohtinut kohdeyrityksen tunnettavuutta ja sitä, markkinoiko se itseään tarpeeksi. Yritys kertoo mainostavansa ja markkinoivansa itseään lähinnä paikallislehdissä ja vain harvoin Helsingin Sanomissa. Tv-mainontaa ei ole ollenkaan.

Jotta yritys saisi lisää tunnettavuutta olisi sen siis tietenkin hyvä lisätä mainontaansa ja tehdä sitä myös paikallislehtien ulkopuolella. Toki tämä on tietenkin raha-kysymys, mutta se varmasti maksaisi aikanaan itsensä takaisin lisäämällä asiakas-määriä. Ymmärrän, että tv-mainonta ei ole mahdollista suhteellisen pienelle yritykselle sen kalleutensa takia, mutta mainoksia vaikkapa ainakin juuri Helsingin Sanomissa voisi hieman lisätä. Myös esimerkiksi hyvä ja näyttävä messu-osasto alan messuilla toisi varmasti lisää näkyvyyttä ja tunnettavuutta.

Research question: Kuinka lisätä yrityksen tunnettavuutta?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up