Added: 03.05.2011 16:13
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 334 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Kohdeyrityksen mahdolliset lisätoiminnot

Kohdeyritys tarjoaa jo nyt monia eri toimintoja. Aktiviteetteja ja toimintoja löytyy melonnasta zumbaan ja uinnista vaikkapa rentouttaviin hoitoihin. Yritys tarjoaakin mielestäni monia eri palveluita ja toimintoja jo nyt, mutta olen silti pohtinut jos löytyisi joku täysin uusi lisätoiminto.

Yrityksellä on käytettävissä suuret ulkoalueet jonne voisikin kenties kehittää jotain uutta. Olemme juuri kehittäneet uuden palvelun liittyen metsään, mutta mietin jos olisi vielä joku uusi, mielenkiintoinen asia jonka voisi toteuttaa vaikka juuri noita mainitsemiani suuria ulkoalueita hyödyntäen.

Opportunity: Lisätä uuden mahdollisen lisätoiminnon avulla yrityksen arvoa ja asiakasmääriä

Threat: Toteuttamisen mahdollisesti kalliit kustannukset

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up