Added: 03.05.2011 20:00
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 545 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Sopimaton markkinointi & mainonta tavoittaa nuoren kohdeyleisön

Mediassa törmää päivittäin sisällöltään kyseenalaiseen - osin huumorilla ja osin tosissaan tehtyyn markkinointiin- joka on mm. liian seksististä tai väkivaltaista. Osa mainoksista ei läpäise lainsäädännön asettamaa seulaa, mutta osa pääsee levitykseen pitkäksikin aikaa ennenkuin Kuluttajavirasto puuttuu asiaan.

Suomen laissa on tarkoin säädelty millaisia sisältöjä mediassa saa esittää. Esimerkiksi markkinoinnin valvonta kuuluu Kuluttajaviraston tehtäviin. Kuluttajasuojalain vastaista ovat esimerkiksi seksuaalisuuden käyttäminen tehokeinona, stereotyyppiset, ihmisarvoa alentavat käyttäytymismallit sekä sukupuolta esineellistävä esitystapa (Kuluttajavirasto 2008a). Lainsäädäntö ei kuitenkaan läheskään aina pysty estämään kaikkia median esittämiä sisältöjä.

Esitykseen pääsee monia hyvänmaun vastaisia mainoksia, joiden sisällöt loukkaavat tai häiritsevät mediaa seuraavia. Vasta katsojilta tai kuuntelijoilta pyynnön saadessaan Kuluttajavirasto tutkii tapauksen ja puuttuu asiattomaan mainontaan. Vahinko on kuitenkin jo tapahtunut, esimerkiksi kohahduttanut mainos televisiossa on jo oikeanlaiseen mediakriittisyyteen kykenemättömien lasten ja nuorten puheissa ja mielissä, sekä mahdollisesti uudestaan nähtävillä esimerkiksi Youtube-sivustolla. Mainoksen kieltäminen lisää varmasti vielä sen kiehtovuutta. Mediassa nähdyt asiat vaikuttavat lasten ja nuorten minäkuvaan tärkeässä kehitysvaiheessa sekä ohjaavat myös käyttäytymismalleja. Tv-mainoksessa hassusti toista henkilöä suklaamakeisten takia mätkivä mies lähettää kaikkein nuorimmille katsojille piilosanoman, että oman mieliteon tyydyttämiseksi on luvallista käydä toisten kimppuun (Kuluttajavirasto 2008b).

Olisi kiinnostavaa tietää kuinka monta mainosta hylätään sisältöjensä takia, jos jo niin moni pääsee ruutuun asti kenenkään siitä välittämättä. Vastuu tästä on ensisijaisesti median tuottajilla ja markkinoijilla. Yhteiskunnan yhteisten arvojen noudattaminen on joiltain tahoilta hukassa ja tästä saavat maksaa varsinkin eri vaikutuksille alttiit lapset ja nuoret. Kuinka saada siis markkinoijat ja siihen liittyvän median tuottajat ymmärtämään yhteiskuntavastuunsa tässä asiassa ja sitoutumaan asian korjaamiseen?

Modified 2011-05-03 21:33:37

Research question: Kuinka media ja markkinoijat saadaan sitoutumaan yhteiskunnalliseen vastuuseen tuottamistaan sisällöistä?

Can you solve this challenge? or

Solution(s) for this content
User image
Markkinointi median kautta on osa yhteisön tai yrityksen viestintää. Hyvän tavan noudattaminen markkinoinnissa kertookin yhteisön yhteiskuntavastuusta ja siitä, mitä yhteisö oikeasti arvostaa. Markkinointi noudattaa ajan myötä muuttuvia trendejä. Nyt markkinoinnin uusia trendejä voisivat olla vastuu ja välittäminen.

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(24 May 2011)
Aihe ajankohtainen. Yhteisöllinen media - joukkovoima - kuka tahansa voi tehdä mainoksen ja julkaista sen. Markkinoinnin ja mainonnan ammattilaisilla on etiikka hallussa eikä ylivetoja varmaan niin usein satu. Mainonnan etiikan ja lainalaisuudet ovat niitä uusia taitoja ja sisältöjä, joita mediakansalaisen tulisi entistä enemmän myös hallita ja tietää julkaistessaan aineistoa sosiaalisessa mediassa.