Added: 04.05.2011 12:24
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 240 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Nuorille vaikuttamispajoja

Jotta nuoret voitaisiin saada ymmärtämään, kuinka tärkeitä he ja heidän mielipiteensä olisivat julkisemmissa vaikuttamoissa, heille voitaisiin järjestää jonkinlaisia työpajoja, joissa he pääsisivät vaikuttamaan chat-keskustelun keinoin ja harjoittelemaan aikuisen avustuksella vaikuttamista.

Idea, kuinka nuoret saataisiin chat-keskusteluista vaikuttamaan oikeasti, voisi olla aluksi ohjattua toimintaa työpajan keinoin. Nuoret voitaisiin kutsua keskustelemaan nuorisotyöntekijän johdolla aivan arkipäivän asioista, kuten chatissakin. Näin nuoret voisivat huomata, kuinka lähellä heidän keskustelunsa chat-palstoilla ovatkaan "oikeaa vaikuttamista". Nuorisotyöntekijän avustuksella nuoret voisivat saada myös joitain ideoita ja mielipiteitä vietyä eteenpäin ja pääsisivät jo näin vähän vaikuttamaan.

Voi olla, että osa nuorista ei innostuisi, vaan kokisi hänelle hyväksi tavaksi vain keskustella jossain internetissä satunnaisten ihmisten kanssa niitä näitä, kun taas joillekkin voi syttyä kipinä, että tätä hän on etsinyt ja sisimmässään ehkä hakenut chat-keskustelujen kautta ja työpaja sai heräämään siihen mitä hän oikeasti etsi. Vaikuttamista, lähinnä nuoriin liittyvistä asioista, keskustelujen kautta. Ja näin pääsee myös osaksi yhteiskuntaa. Jos kiinnostus iski todella, nuoret voisivat jatkaa työpajasta yhteiskunnan "oikeisiin" vaikuttamisen kanavoihin, kuten nuorisovaltuustoon.

Your idea/solution in one sentence: Vaikuttamista keskustelun kautta.

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up