Added: 04.05.2011 17:51
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 180 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Asiakassuhteiden hoitaminen

Miten asiakastietoja tulis käyttää jotta asiakkaista saatu tieto käytettäisiin tehokkaasti

Nykyään yhteiskunnassamme on enemmän tarjontaa kuin on kysyntää. Tähän asti yritykset ovat pystyneet menestyksekkäästi toimimaan ilman, että ovat kovinkaan paljoa ottaneet huomioon ympäristöään, toisin sanoen asiakkaitaan. Ympäristöllä ja siihen liittyvillä ulkoisilla tiedoilla ei ole ollut johdolle paljoakaan merkitystä. Nyt asiat ovat kuitenkin kääntymässä päinvastaisiksi, asiakkaiden varallisuus on kasvanut ja tuotteen merkitys yrityksen menestystekijänä on heikentynyt. Tämä kaikki on ajanut yritykset muuttamaan heidän toimintatapojaan tuote keskeisestä ajattelusta – asiakas keskeiseen. (Hellman, K., Värilä S. 2009, 5.) Ympäristöllä alkaa olla paljon suurempi vaikutus yritykseen kuin yrityksellä ympäristöön. Asiakkaista kerätään paljon tietoa, mutta käytetäänkö kaikkea saatua tietoa hyödyllisesti hyödyksi. Asiakkaiden antama tieto on nykyään kullan arvoista monellekin yritykselle, ne on vaan osattava organisoida jalostaa ja soveltaa käytäntöön.

Yrityksillä on paljon erilaisia keinoja käytössä, millä parantaa asiakastietoisuutta ja asiakasuskollisuutta. Kaupanalalla käytössä on useita erilaisia kanta-asiakas rekisteriä sekä bonuskorttijärjestelmää. Pohdittavaa jää johtamisen näkökulmasta, että kuinka paljon johdon tulisi käyttää asiakastietoja johtamisessa, jotta asiakkaiden antamat tiedot tulisi käytettyä tarkasti ja taloudellisesti. Miten hyödyntää asikkaisla saatu tieto taloudellisesti ja hvyin? Mikä olisi mahdollinen asiakastietojen käytön tehokkuuden mittari?

References:

Hellman, K., Värilä, S. 2009. Arvokas Asiakas. Hämeenlinna: Kariston Kirjapaino Oy

Research question: Miten hyödyntää asikkaisla saatu tieto taloudellisesti ja hvyin? Mikä olisi mahdollinen asiakastietojen käytön tehokkuuden mittari?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up