Added: 05.05.2011 13:49
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 510 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Miten mitata työntekijöiden motivaatiota?

Oppimisen ja kasvun näkökulma

Henkilöstön motivaatiolla on suuri merkitys yrityksen kannattavuuden, työympäristössä viihtyvyyden sekä palvelun laadun kanssa. Se vaikuttaa moneen, siksi yrityksen johdolla on tärkeä tehtävä panostaa sen kehittämiseen. Työntekijöiden motivaatioon vaikuttaa usein muukin kuin palkka, joten keinoja sen kehittämiseen ja lisäämiseen siis löytyy. Motivaatio ei synny itsestään vaan työpaikan toiminnalla on paljon merkitystä. Työntekijöiden sisäinen motivaatio syntyy siitä miten merkitykselliseksi ja itselleen tärkeäksi työntekijä kokee oman alansa. Ulkoisiin motivaatioihin taas kuuluu työpaikan tarjoamat edut, mukavat työolosuhteet, liikunta-/kulttuurisetelit tai erilaiset tapahtumat pikkujoulut ynnä muut sellaiset. Miten voidaan mitata työntekijöiden motivaatiota?

Research question: Miten mitata työntekijöiden motivaatiota?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up