Added: 07.05.2011 12:42
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 255 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Journalistien ohjeet vai kehoitukset?

Sensaatiolehtien otsikot, artikkelit ja kuvat herättävät usein hälinää. Ne nostavat esiin hyvin arkaluontoisia aiheita. Tuntuu, että liian usein toimittajat rikkovat journalistin ohjeita. Näkevätkö he nuo ohjeet vain häilyvinä suuntaviivoina eivätkä oikeina ohjeina, joiden rikkomisella voi olla vakavia seurauksia?

Jokainen on varmasti törmännyt suureen uutiseen, joka herättää mielipiteitä. Tuo uutinen voi koskea jotain julkisuudenhenkilöä, suuronnettomuutta tai oikeastaan mitä vain. Se on vain nostettu sen päivän lööppeihin. Oletko ikinä pohtinut tuota suurta sensaatiota silmäillessäsi, että miltä uutinen näyttää asianomaisen silmissä. Mitä se julkisuudenhenkilö, josta kirjoitetaan ajattelee, kun kävelee kauppaan ja näkee ensimmäisenä oman naamansa ja suuret valheet?

Tämä on kärjistettyä, mutta totta. Hyvin monet toimittajat rikkovat journalistin ohjeita. Mielestäni helpointa on rikkoa ihmisen yksityisyyden suoja. Journalistin ohjeiden 27. kohta kertoo, että "Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä." Minusta tuo ohje on kirjoitettu erittäin selkeällä suomenkielellä ja siinä sanotaan, ettei mitään arkaluonteista saa julkaista ilman asianomaisen lupaa. En tietenkään voi väittää, että jokainen arkoja asioita käsittelevä uutinen olisi ilmestynyt ilman asianomaisen suostumusta. Uskon kuitenkin, että varsinkin kuvia käytettäessä usein toimitaan tämän ohjeen vastaisesti. Varmasti päivittäin lehdissä julkaistaan kuvia, joissa esiintyy alaikäisiä tai muita henkilöitä, jotka ovat tunnistettavissa, mutta jotka eivät olisi halunneet naamaansa lehtiin.

Toinen mielestäni usein ohitettu journalistin ohje koskee haastateltavan oikeuksia. Journalistin ohjeiden 17. kohta käsittelee seikkoja, mitä haastateltavalle tulee kertoa ennen haastattelua. Kohta kertoo näin: Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä." Uskallan väittää, että usein käy niin, että haastateltava luulee antavansa haastattelun vain yhdelle taholle, mutta huomaakin pian, että hänen asioitaan julkaistaan muissakin yhteyksissä. Minua on kiinnostanut tämä seikka pitkään. Onko laillista julkaista jotain, mitä joku toinen lehti on käsitellyt ilman, että vaivautuisi haastattelemaan uudestaan asianomaista? Onko kaikki julkisuudessa ilmaistut asiat niin kutsuttua vapaata riistaa?

Tämä lista ohitetuista ohjeista voisi varmasti jatkua vaikka kuinka pitkään. Nämä nousivat minun mieleeni selkeiten.

Research question: Mitkä ovat journalistin ohjeiden eniten rikotuimmat kohdat?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up