Added: 10.05.2011 12:12
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 421 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Nuorten ja lasten mediakasvatus

Lapset ja nuoret kasvavat tänä päivänä yhä enemmän median ympäröimänä ja sitä käyttäen. Asia, johon tulisi kiinnittää huomiota, on nuorille kohdistuva mediakasvatus. Se on lähes olematonta, verrattuna sen todelliseen tarpeeseen.

Mediassa läheskään kaikkea sen sisällöstä ei ole suunnattu nuorille, saati sitten lapsille. Vanhempien ja koulujen tulisi panostaa kriittiseen medikasvatukseen ja kiinnittää huomiota lasten ja nuorten median käyttöön. Media ei ole ainoastaan nuoria varten, vaan suuri osa sen sisällöstä on suunnattu aikuisille, mutta siihen pääsevät käsiksi myös nuoremmat. Tätä pääsyä ei voida täysin estää, mutta sen vaikutuksia ja siitä seuraavia nuorten ja lasten ajatuksia ja tunteita tulisi kyetä käsittelemään yhdessä nuoren tai lapsen kanssa. Heille tulisi antaa kriittistä mediakasvatusta, jotta he itse pystyisivät asennoitumaan median tarjoamaan sisältöön kriittisesti ja varauksellisesti.

Modified 2011-09-19 19:12:41

Research question: kuinka lapsille ja nuorille suunnattu kriittinen mediakasvatus tulisi toteuttaa?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up