Added: 10.05.2011 12:54
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 393 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

verkkoidentiteetin haasteet

Sosiaalisen median maailmassa, muun muassa internetissä voi esiintyä avoimesti omalla henkilökohtaisella nimellään ja aidolla identiteetillään, tai verkkoidentiteetin voi luoda myös jonkin tekaistun nimimerkin tai henkilön ympärille.

Harto Pönkän mukaan verkkoidentiteettiin saattaa kuulua nimimerkkia ja nimi, profiilikuva ja esittelysivu (Pönkä, 2009). Joillakin sivuilla, esimerkiksi Facebookissa suurin osa ihmisistä esiintyy omalla nimellään, mutta myös kyseiseltä sivulta saattaa löytyä henkilöitä tekaistun verkkoidentiteetin takaa. Monien sosiaalisen median verkkosivujen on lähes mahdotonta valvoa, esiintyykö henkilö omalla, vai tekaistulla/varastetulla identiteetillä. Sivun käyttäjä ei voi olla varma, ovatko muut käyttäjät todellisuudessa keitä he väittävät olevansa.

Monesti on myös otettu esille kysymys, onko ns. ”työminän” verkkoidentiteettiä suotava käyttää. Tulisiko esimerkiksi nuorisotyön parissa työskentelevän henkilön esiintyä nuorten keskuudessa internetissä työprofiililla, ja omien, työn ulkopuolisten ystävien kanssa omalla identiteetillään?

Lähde:

Pönkä, Harto 2009. Sosiaalisen median käsikirja verkkoliftareille. (netiketti, verkkoidentiteetti, työturva yms.). viitattu 10.5.2011. http://www.slideshare.net/hponka/sosiaalisen-median-ksikirja-verkkoliftareille

Modified 2011-09-19 19:12:09

Research question: Miten luoda verkkoidentiteetti, ja miten niihin tulisi suhtautua?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up