Added: 10.05.2011 19:20
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 370 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Sisäisen viestinnän organisointi syy-seurauslogiikan avulla

Syy-seurauslogiikan kautta suunniteltu strategiakartta luo yrityksen sisäisen viestinnän suunnittelulle toimivan pohjan.

Toimivan sisäisen viestinnän saavuttaminen syy-seuraus logiikan avulla mahdollistaa yrityksen nopean reaktio kyvyn ja informaation tarkoituksen mukaisen kulun. Strategiakartan tarkka toteutus, kehittäminen ja noudattaminen ovat toteutumisen avaintekijöitä. Viestinnän toimivuus vaikuttaa suoraan myös yrityksen imagoon ja kehitykseen, sillä osaava ja tietävä henkilöstö toimii paremmin yrityksen visioiden ja strategioiden mukaisesti.

Opportunity: Toimiva sisäisen viestintä

Threat: Organisoinnin epäonnistuminen

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up