Added: 13.05.2011 19:29
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 265 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Miten ja missä aikuinen oppii tarvittavat mediataidot, jotta hän kokee osaavansa ja hallitsevansa nykyiset sisäisen viestinnän kanavat

Nykyään lapsille ja nuorille mediakasvatus- ja taidot ovat luonnollinen osa koulutusta. Työssä oleville aikuisille mediataitojen oppiminen ei ole itsestäänselvyys. Kuinka turvataan aikuisten mediaosaaminen työelämässä?

Toimiva sisäinen viestintä on yksi menestyvän yrityksen avaimista. Toimiva sisäinen viestintä vaikuttaa suoraan henkilöstön hyvinvointiin ja motivaatioon. Mediamaailman muutokset näkyvät myös työpaikkojen sisäisessä viestinnässä. Työyhteisöjen eri henkilöiden, henkilöryhmien ja yksiköiden välinen tiedonkulku ja vuorovaikutus siirtyvät koko ajan yhä enemmän internettiin ja erilaisiin intranetteihin. Alati muuttuva mediakeskeinen yhteiskunta vaatii jokaiselta jatkuvaa osaamisen uudistamista ja uusien taitojen hallintaa.

Nykyään lapsille ja nuorille mediakasvatus- ja taidot ovat luonnollinen osa koulutusta. Työssä oleville aikuisille mediataitojen oppiminen ei ole itsestäänselvyys. Usein uuden oppimista hankaloittaa pelko oppimattomuudesta. Miten ja missä aikuinen oppii tarvittavat taidot, jotta hän kokee osaavansa ja hallitsevansa nykyiset sisäisen viestinnän kanavat. Kuinka turvataan aikuisten mediaosaaminen työelämässä? Onko mediakasvatus työpaikan vai kolmannen sektorin tehtävä?

Research question: Kuinka turvataan aikuisten ihmisten mediaosaaminen työelämässä?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up