Added: 13.05.2011 19:40
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 290 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Vuorovaikutuksellisen keskustelun puute seminaareissa

Seminaarit kokoavat yhteen alan ammattilaisia, osaajia sekä seminaarin aiheesta kiinnostuneita. Miksi paikalle kerääntynyttä laajaa tietopääomaa ja asiantuntijuutta ei hyödynnetä tarpeeksi osallistujien, puhujien ja järjestäjän vuorovaikutuksellisen keskustelun avulla?

Seminaarit kokoavat yhteen alan ammattilaisia, osaajia sekä seminaarin aiheesta kiinnostuneita. Perinteinen seminaari noudattaa kaavaa, jossa kutsutut puhujat tuovat seminaarin aiheeseen oman asiantuntijuuden ja näkökulmansa. Usein seminaarit noudattavat tiukkaa aikataulua ja kommentoimiselle, asiantuntijoiden haastamiselle sekä vuorovaikutteiselle keskustelulle jää hyvin vähän aikaa. Jäävätkö yleisössä syntyneet keskustelut, heränneet ajatukset, ideat ja innovaatiot liian usein osallistujien itsensä tai vierustoverin tietoon. Miksi paikalle kerääntynyttä laajaa tietopääomaa ja asiantuntijuutta ei hyödynnetä tarpeeksi osallistujien, puhujien ja järjestäjän vuorovaikutuksellisen keskustelun avulla. Mitkä olisivat ne menetelmät, joilla saataisiin seminaareissa aikaan laajempi vuorovaikutuksellinen keskustelu ja ideoidenvaihto.

Research question: Mitkä olisivat ne menetelmät, joilla saataisiin seminaareissa aikaan laajempi vuorovaikutuksellinen keskustelu?

Can you solve this challenge? or

Solution(s) for this content
User image
Because it seems that action research may not be the most suitable method for my thesis, I’m considering using some qualitative research method.

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(18 May 2011)
Hei! Useasti olen pohtinut samaa. Olen tullut siihen tulokseen, että koska aika on rajoitettua, ei kaikki pysty osallistumaan / puhumaan. Mutta adhoc -tietoteknisesti tuetulla sosiaalisella verkoilla saataisiin osallistujien kesken keskustelua aikaiseksi. Ehkä ennen, aikana ja jälkeen seminaarin?