Added: 13.05.2011 19:52
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 258 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Tiedon jakaminen menetelmäpankin avulla

Sähköinen menetelmäpankki helpottamaan tiedon etsintää ja kokoamaan tietoa keskitetysti

Suorittaessani ohjaamisen-perusteet opintojaksoa harjoitteluna mieleeni tuli, miksi kansalaistoiminnan – ja nuorisotyön koulutusohjelman opiskelijoilla ei ole olemassa yhteistä sähköistä menetelmäpankkia. Harjoittelun aikana tarvitsin paljon erilaisia menetelmiä ohjaustilanteisiin. Menetelmien etsiminen kirjallisuudesta ja Googlesta hakusanoilla oli usein aikaa vievää ja turhauttavaa. Toisaalta harjoitteluni aikana opin myös paljon uusia menetelmiä, jotka jäivät harjoitteluni jälkeen kuitenkin vain omaan tietooni.
Menetelmäpankki, johon opiskelijat voisivat itse lisätä oppimiaan menetelmiään, toimisi erittäin hyödyllisenä työvälineenä jokaiselle tulevalle yhteisöpedagogille. Menetelmäpankista voisi hakea erilaisia menetelmiä nopeasti esimerkiksi kohderyhmän, iän, tavoitteiden tai menetelmän mukaan.

Your idea/solution in one sentence: Kansalaistoiminnan – ja nuorisotyön koulutusohjelman opiskelijoiden yhteinen menetelmäpankki

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(06 Jun 2011)
Tutustu yleisesti menetelmiin: http://www.lemill.net
(18 May 2011)
Mainio idea!

Yhdessä järjestössä oli tämmöinen menetelmäpankki webbisivujen alla ja yhdellä alalla kokemuksia kerätään LinkedIn -verkostossa yhteen keskusteluryhmään. LinkedInissä voisit vaikka kokeilla saako idea siivet alleen!