Added: 17.05.2011 20:45
Linked challenges: (1)
MaijastiinaL: BSC:Haaste 1
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 404 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Ratkaisu haasteeseen

BSC, asiakas

Ratkaisu

Ratkaisuehdotuksesksi lähtisin miettimään työ ja elinkeinoministeriön laatimaa asiakasprosessikaaviota, ja sen pohjalta pienempien osa-alueiden kehittämistä. Kaavion mukaan tulee pohtia vuorovaikutusta asiakkaaseen, yrityksen ammattitaitoa suhteessa asiakkaaseen, tunnepitoisen sitoutumisen keinoja, sekä tasavertaisuuden toteutumista asiakaspalvelussa. (Linkola 2007.)
Kun edellämainitut asiat on saatettu yrityksen kannalta ideoiksi tulee siirtyä yhteistyöhön yrityksen eri tahojen kanssa, jolloin saadaan mahdollisimman monen tahon näkökulma kantaan ja lisäksi muutos on yrityksessä kokonaisvaltaisempaa. Tästä seuraa lojaalius niin asenne kuin toiminnan tasolla. (Linkola 2007.)

Asiakkaan kannalta on tärkeää pitää säännöllisesti yhteyttä asiakkaaseen, lisäksi sitouttamista tulee miettiä esimerkiksi merkittävien etujen kautta kun asiakkuutta on kertynyt tarpeeksi esimerkiksi vuositasolla. Myös yhteydenpitoa asiakkaaseen tulisi kehittää, sillä puhelinmyyjä ei ole aina se kaikista mukavin tapa asiakkaalle markkinoida tuotetta.

Plus tv:n kannalta tulisi myös miettiä miten tasavertaisuutta on toteutettu asiakaspalvelussa ja miten sitä pystyttäisiin kehittämään. Myös eri tahoja tulee aktivoida yhteistyöhön, jotta koko yrityksellä on selkeät realistiset tavoitteet. Täten koko henkilöstö on myös entisestä tietoisempi tavoitteista suhteessa asiakaspalveluun. Myös omien kokemukseni kautta tulisi miettiä mihin sävyyn asiakkaista puhutaan ja miten vaikeisiin asiakkaisiin tulee suhtautua.

Kokonaisuudessaan tiiviin yhteistyön ja yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen kautta saadaan paljon irti asiakasprosesseista ja koko asiakaspalvelun luonteesta. Mielestäni edellämainittujen osa-alueiden kautta saadaan aikaan konkreettisia muutoksia ja kehitysehdotuksia asiakaspalveluun.

Linkola P. 2007. Asiakasprosessit ja niiden haasteet yritystoimintaa edistävissä hankkeissa. Työ ja elinkeinoministeriö.
http://www.rakennerahastot.fi/rakennerahastot/tiedostot/irti_vanhasta_mallista_tilaisuus/07_linkola.pdf Viitattu 17.5.2011

Your idea/solution in one sentence: -

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up