Added: 20.05.2011 00:44
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 459 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Persoonallisen palvelun parantaminen palvelualalla

Yrityksen tulee huomioida oma asiakaskuntansa

Kehittäessään palvelujaan persoonallisemmiksi ja yksilöllisemmiksi, yritysten tulisi ottaa huomioon oma asiakaskuntansa ja tietää tarkalleen millainen asiakaskunta heillä on. Yrityksen tulisi huomioida asiakaskuntansa erilaiset jäsenet ja huomioida näiden asiakkaiden olotilat. Esimerkiksi hankalille asiakkaille olisi erilainen lähestymistapa kuin epävarmoille ja hermostuneille asiakkaille. Asiakkaat tulisi profiloida tarkemmin, kanta-asiakkuutta voisi tässä käyttää hyväksi, sillä sitä kautta on helppoa saada lisää tietoa asiakkaista. Erilaiset koulutukset työntekijöille voisivat olla hyödyllisiä, jos näissä koulutuksissa kehitettäisiin työntekijöiden taitoa tunnistaa erilaisia asiakastyyppejä ja luoda tätä kautta persoonallista palvelua.

Tälläisiä persoonallista palvelua kehittäviä koulutuksia järjestetään jo nykyään, ja niissä painotetaan sitä, miten asiakkaan uskollisuus saavutetaan asiakastyytyväisyyden avulla.

Your idea/solution in one sentence: Työntekijöiden koulutus avaimena persoonalliseen palveluun.

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up