Added: 20.05.2011 00:49
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 463 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Persoonallisen palvelun parantaminen palvelualalla

Henkilökunnan kouluttaminen erilaisten asiakastyyppien varalle.

Omana ratkaisuehdotuksenani olisi yrityksen asiakaspalvelun kehittäminen asteittain persoonallisempaan suuntaan. Yritys loisi omat tavoitteet, jotka tulisi saavuttaa ja kouluttaisi henkilökuntansa tunnistamaan erilaisia asiakastyyppejä ja toimimaan niiden vaatimien tilanteiden mukaisesti palvelutilanteessa. Yrityksellä tulisi olla selkeät lähestymistavat erilaisiin asiakkaisiin, jolloin asiakas kokisi saaneensa persoonallista palvelua. Tällöin asiakas varmasti tuntisi palvelutilanteen myös olleen onnistunut. Työntekijöiden persoonallista palvelua voisi mitata esimerkiksi mysteerishoppaajien avulla tai muunlaisilla yllätystesteillä. Työntekijöiden tulisi myös vastata esimiehilleen palvelustaan ja antaa asiakkaille esimerkiksi mahdollisuus antaa palautetta palvelusta ja siitä kokivatko he palvelun olleen persoonallista. Nämä tiedot välitettäisiin suoraan esimiehille, jolloin esimiehet voisivat arvioida työntekijöiden onnistumista.

Opportunity: Asiakastyytyväisyyden lisääntyminen.

Threat: Kaikki asiakkaat eivät pidä siitä, että heidät lokeroidaan tiettyyn asiakastyyppiin.

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up