Added: 13.06.2011 18:44
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 245 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Julkisen sektorin verkkoasioinnin palvelut vaativat keskittämistä.

Valtion virastoissa tarjottavia palveluja on mahdollisuus hoitaa myös verkkoasioinnilla. Verkkopalvelujen kenttä on kuitenkin hajanainen.

Valtion virastojen toimipaikkoja on alettu karsimaan. Pienillä paikkakunnilla suuntaus on virastojen tarjoamien palveluiden häviäminen. Ja virastossa kuin virastossa suuntaus on asiakaspalveluhenkilöstön vähentäminen. Julkisen sektorinkin on ollut pakko herätä ajattelemaan toimintojensa kustannustehokkuutta yksityisen sektorin perässä.
Kansalaisia pyritään nykyään ohjaamaan verkkopalveluiden ääreen. Verohallinto ja Kela tarjoavat nykyään hyvän mahdollisuuden hoitaa Internetissä asioita ilman ihmiskontaktia tai paperisotaa. Veroilmoituksen tietoja voi ilmoittaa verkossa, jossa voi myöskin anoa sosiaalietuuksia ja -tukia.
Tällä hetkellä jokaisella taholla on omat verkkopalvelunsa ja -järjestelmänsä. Eri järjestelmiin kirjautumiseen tarvitaan tietenkin eri tunnukset ja salasanat. Joillekin voi muodostua ongelmaksi heidän asiansa vaatiman palveluväylän löytäminen. Kynnys käyttää verkkopalveluja madaltuisi, jos kaikki palvelut löytyisivät saman järjestelmän ja samojen tunnuksien alta. Jos samalle sivulle klikkaamalla pääsisi Verohallinnon, Kelan, terveydenhuollon ja TE-toimiston tarjoamien palveluiden äärelle, saavutettaisiin virtuaalisesti palvelutaso, jota yhdenkään viraston toimipaikka ei ole yksinään tarjonnut.
Verkkopalvelut ovat kustannustehokkaita silloin, kun ne löytävät käyttäjänsä. Käyttäjät eivät halua tuhlata energiaa tarvitsemansa palvelun etsimiseen - yleensä valitaan aidan matalin kohta. Luomalla julkisen sektorin palveluille yhteinen verkkopalvelu luotaisiin monipuolisuudessaan ainutlaatuinen virtuaalinen valtionvirasto.

References:

www.vero.fi
www.kela.fi

Research question: Onko mahdollista luoda julkisen sektorin verkkopalveluille yhteinen verkkopalvelu?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up