Added: 21.06.2011 21:38
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 403 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Pienten järjestöjen markkinointi

Miten markkinoida pienjärjestöä, jolla ei ole omaa varallisuutta?

Miten markkinoida pienjärjestöä, jolla ei ole omaa varallisuutta? Tuloihin tyypillisesti kuuluu vain kaupungin sekä kattojärjestöjen tuet, joiden saaminen vaatii, ettei tuilla rahoiteta toimintaa, jolla tehdään voittoa. Tämä estää omavaraisuuden kasvun sekä varojen säästämisen. Vuoden lopussa tilin saldo täytyy näyttää plus miinus nolla. Järjestö joutuu elämään kädestä suuhun, mikä ei ole ideaali tilanne pienelle järjestölle, jolla on laajenemistavoitteita. Näkyvä ja laaja markkinointi on kallista ja jota ei tueta. Millaisia viestinnän ja markkinoinnin keinoja voisi tällainen pieni yhdistys käyttää?

Research question: Miten markkinoidaan järjestöä ilman rahaa?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up