Added: 25.11.2009 19:37
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.

Hyvinvointipalvelut ja niiden tuottamisjärjestelmä on välittömän ja suuren remontin tarpeessa

Väestön ikääntymisestä sen aiheuttamasta hyvinvointivaltion kriisistä on käyty julkista keskustelua vuosikymmeniä. Ongelman ratkaisu on edelleen auki.

Yleisesti on tunnustettu se tosiasia, että Suomen ja monien muiden länsimaiden hyvinvointipalvelut ja niiden tuottamisjärjestelmä on välittömän ja suuren remontin tarpeessa. Tämän haasteen taustalla on ”väestön ikääntyminen” - trendi jolla tarkoitetaan väestössä tapahtuvaa ilmiötä, jossa eläkeikäisen väestön määrää suhteessa muuhun väestöön - lasten ja työikäisten määrään – kasvaa. Väestön ikääntymisestä ja sen vaikutuksista onkin käyty tiivistä julkista keskustelua viime vuosikymmenet. Lukuisia kehitysprojekteja on tehty, monia loistavia innovaatioita on kehitetty – mutta silti – mikä on muuttunut käytännössä?

Eläköitymisen pelätään johtavan pysyvään työvoimapulaan eli tilanteeseen jossa työvoiman tarjonta ei riitä täyttämään markkinoiden kysyntää. Jos palvelujen tuottamistapa ei muutu, niin ikääntyvän väestön ja pienenevän aktiivisen työvoiman olosuhteissa koko vapautuva työvoima menisi hyvinvointipalvelujen tuottamiseen. Näin ollen avoimelle yksityissektorille, esimerkiksi teollisuuteen ei jäisi lainkaan työvoimaa. Käytännössä tämä ei ole mahdollista. Nykyisellä toimintamallilla jatkamisen johtaisi yleisten arvioiden mukaan eläkkeiden ja muiden julkisten menojen rajuun kasvuun ja siten nykyisin tuntemamme hyvinvointivaltion kriisiin. Monissa eri yhteyksissä, muun muassa Sitran yliasiamies Mikko Kosonen, on nostettu esiin ajatus hyvinvointipalveluista jopa uutena suomalaisena vientituotteena.

References:

K. Luoma, T. Räty, A. Moisio, P. Parkkinen, M. Vaarama, E. Mäkinen., (2003), Seniori-Suomi : Ikääntyvän väestön taloudelliset vaikutukset Helsinki, ISBN 951-37-3885-X, http://www.sitra.fi/julkaisut/raportti30.pdf

Parkkinen Pekka, (2008) Väestön ikääntymisen vaikutukset kuntatalouteen, VATT tutkimuksia 136, ISBN: 978-951-561-743-9, http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/t136.pdf

Research question: Kuinka hyvinvointi palveluita tulisi kehittää, jotta voisimme säilyttää hyvinvointivaltion?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up