Added: 08.07.2011 10:56
Linked challenges:
No linked challenges.
Viewed 446 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Nuorista aktiivisia kansalaisia mediavaikuttamisen keinoin

Nuoria tulisi kannustaa tutustumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja saada heidät entistä kiinnostuneimmaksi yhteisistä asioista kannustetamalla tutustumaan kansalaisjärjestöjen toimintaan, sekä ottaa opetukseen nykyistä enemmän mukaan mediavaikuttamisen menetelmiä, jotka sitovat oppiaineet todelliseen elämään.

Nuoria tulisi kannustaa tutustumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja saada heidät entistä kiinnostuneimmaksi yhteisistä asioista. Nuoret tulisi saada mukaan äänestämisen lisäksi myös vaaleihin ehdolle, toimimaan kansalaisjärjestöihin, tekemään vapaaehtoistyötä ja seuraamaan yhteiskunnallista keskustelua.

Koulukirjoista oppiminen ei vastaa nyky-yhteiskunnan ja tulevaisuuden tarpeita, vaan tarvitaan ajanmukaisia menetelmiä kouluihin. Vastauksena tähän voisi olla uudenlainen taksvärkkiperinne ja mediavaikuttaminen.

Taksvärkissä kannustettaisiin tutustumaan koulun kautta kansalaisjärjestöjen toimintaan, jossa oppilaat valitsevat vapaaehtoiskohteen, jossa tekevät lyhyen harjoittelun ja perehtyvät järjestön toimintaan vaikuttamisen ja vapaaehtoisuuden kautta.

Mediavaikuttamisen menetelmät taas sitovat oppiaineet todelliseen elämään. Kouluihin tulisi lisätä opetusta, jossa yhteiskuntaoppi, vapaaehtoistyö, kansalaisjärjestötoiminta ja yhteiskunnallinen keskustelu ovat vahvasti esille. Yhteiskuntaoppia oppiaineena voisi hyödyntää samalla mediavaikuttamisen menetelmillä, jossa nuori tutustuisi häntä kiinnostaviin asioihin, ottaisi näistä selvää ja pyrkisi myös osaltaan vaikuttamaan asiaan. Nythän tällaista opetusta, joka olisi todella sidoksissa konkreettisiin asioihin ei juurikaan ole. Nuoren tulisi oppia koulussa todellisia, aitoja asioita, jotka koskettavat häntä myös opintojen jälkeen.

Toivottu lopputulos olisi, että nuoret osallistuisivat yhteiskunnalliseen keskusteluun, poliittiseen päätöksentekoon kunnissa ja vaikuttaisivat enemmän kansalaisjärjestöissä. Näin nuorten ääni näkyisi ja kuuluisi. Lisäksi kouluissa opetettaisiin aidosti ihmisläheisistä asioista ja taitoja joita tarvitaan koulun jälkeisessä elämässä.

Research question: Miten saada nuoret kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista?

Can you solve this challenge? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(26 Jul 2011)
Mediavaikuttamisen voisi lisätä lähes jokaiseen oppiaineeseen koulussa. Mielestäni mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, tukemaan osallisuuskasvatusta. Nuorille ei ole syntynyt tunnetta, että he voisivat vaikuttaa asioihin oikeasti itse, vaan odottavat helposti opettajien/muiden aikuisten sanelevan kuinka asiat menevät. Tähän voisi ratkaisuna todella olla mediavaikuttamisen varhainen opettelu.
Ajatuksesi taksvärkkityöstä kansalaisjärjestössä on loistava!
(11 Jul 2011)
Kävin itse työni puolesta kouluilla kertomassa aloitekanava.fi sivustosta. Ikäväkseni huomasin, että jopa opettajat olivat tietämättömiä sivustosta. Samalla koetimme kannustaa nuoria nuorisovaltuustoon, mutta aika heikoin tuloksin. Miksi nykyään nuoret ovat niin passiivisia? Heillä olisi hieno mahdollisuus vaikuttaa omaan tulevaan, mutta kun ei kukaan kehtaa tehdä mitään asian eteen.

Mielestäni olisi hyvä yhdistää koulun harjoittelu tms. juuri noin miten kirjoituksessa oli ehdotettu. Ehkä nuoret silloin huomaisivat, ettei se ole niin suuri paha kun itse on paikalla ja tekemässä!