Added: 11.07.2011 18:31
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 465 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Vapaaehtoistyö osa perusopetusta

Tulevaisuudessa olisi hienoa nähdä että vapaaehtoistyö olisi samanlainen oppiaine kuin esimerkiksi yhteiskuntaoppi.

Vapaaehtoistyö on tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa. Vapaaehtoistyö antaa tekijällään sisältöä elämään ja kohteelle tarvittavan avun. Monet toimivat vapaaehtoisina pyydettäessä ja siksi olisikin tärkeää, että nuorille tulisi matala kynnys osallistua vapaaehtoistoimintaan. Tulevaisuudessa olisi hienoa nähdä vapaaehtoistyö osana peruskoulun opetusta. Se antaisi samalla nuorille tietoa kolmannen sektorin toiminnasta, vaikuttaminen ja yhteiskunnan toiminnasta sekä mahdollisuuden tutustua itseä kiinnostavaan vapaaehtoistoimintaan.

Opportunity: nuorten aktiivinen kansalaisuus osana perusopetusta

Threat: -

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up

Comments

(26 Oct 2011)
Ongelma vain on mielestäni se, että vapaaehtoistyö ei voi olla osana perusopetusta ollakseen vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyötä olisi hienoa saada lisättyä Suomessa, mutta siihen olisi löydettävä joku muu kannustin. Jos vapaaehtoistyö olisi osa perusopetusta, ns. pakotetut vapaaehtoistyöntekijät olisivat liikenteessä erittäin huonolla motivaatiolla.
(11 Sep 2011)
Haasteena tässä kehityksessä ovat asenteet ja arvomaailma, joka nykyään on materialistinen ja rahallista hyötyä tavoitteleva.