Added: 26.07.2011 14:30
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 1437 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

OSALLISUUSKASVATUS OSAKSI PERUSOPETUSSUUNNITELMAA

Osallisuuskasvatus on pitkälti ulkoistettu nuorisotyön eri toimijoille, jotka välillä turhautumiseen asti kamppailevat nuorten osallisuuden kanssa. Varhaiskasvatus ja perusopetus voisivat tehokkaasti lisätä lapsen ja nuoren osallisuuden tunnetta eri oppiaineiden avulla, jos osallisuuskasvatus sisältyisi opetukseen.

Osallisuuskasvatus on pitkälti ulkoistettu nuorisotyön eri toimijoille, jotka välillä turhautumiseen asti kamppailevat nuorten osallisuuden kanssa. Osallisuuden tunteen pitäisi lähteä jo varhaislapsuudesta, jotta nuoret aktiivisesti käyttäisivät välineitä, joiden avulla pyritään parantamaan maailmaa. Nuoret ovat kiinnostuneita omasta hyvinvoinnistaan ja joiltain osin olisivat myös yhteiskunnallisesti aktiivisempia, jos osaisivat/uskaltaisivat/viitsisivät osallistua itseään koskevien asioiden hoitoon.

Ratkaisun avaimet voisivat olla jo varhaiskasvatuksessa huomioidussa osallisuuskasvatuksessa. Osallisuuskasvatus on helppo liittää lähes jokaiseen oppiaineeseen tehokkaasti, jos vaan opetussuunnitelma antaa vähän periksi. Helppo tie tämä ei toki ole, mutta kokeilun arvoinen. Tuloksia voitaisiin nähdä jo seuraavan sukupolven nuorissa.

Your idea/solution in one sentence: Osallisuuskasvatus osaksi perusopetusta

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up