Added: 30.07.2011 18:39
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 1416 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Syrjäytymisen ennaltaehkäisy

Kajaani tarvitsee erityisapua jos se aikoo tehdä jotain nuorten syrjäytymiskierteen katkaisemiseksi.

Lähdin pohtimaan arkipäivän tilannetta ja ratkaisua siihen ajankohtaisten ongelmien kautta, joita Kajaanissa ilmenee, kuten nuorten syrjäytymistä, huumeiden käyttöä, runsasta alkoholin kulutusta, väkivaltaisuutta sekä rasismia.

Kajaani oli Eurooppalainen vapaaehtoistyön teemavuosi- osuuden esseeni aiheena, jossa nostin ongelmat esille. Koen, että nämä teemat ovat todella tärkeässä roolissa nuorisotyön kentällä nyt ja tulevaisuudessa. Kajaanilla on omat voimavaransa, mutta tämän päivän ongelmat näkyvät todella selkeästi kaupungin tilastoissa: syrjäinen sijainti ja pitkät kulkuyhteydet tekevät jo itse kaupungista muuhun Suomeen nähden eristäytyneen, työttömyys on suurta ja pätkätöitä teetätetään paljon. Opiskelumahdollisuudet ovat rajatut, pääasiassa matalapalkkaisia aloja. Lisäksi on otettava huomioon väestön ikärakenne, Kainuu on ylivoimaisesti ikääntyneiden ihmisten maakunta, tästä hyvänä esimerkkinä Ristijärven kunta, joka kutsuu itseään seniorikunnaksi.

Mitä ikääntyvien, matalapalkkaisten kunnalla on tarjota nuorille?
Pohdin ongelmaa nuorisotyön näkökulmasta pitäen mielessäni Reindeerspotting –dokumentin rovaniemeläisistä huumeidenkäyttäjistä ja kuinka nuoria voisi auttaa päätymästä samaan tilanteeseen. Ongelmat näkyvät vasta jälkeenpäin vahingon sattuessa mutta kuinka ennaltaehkäistä mitään ilman näkyviä ongelmia? Pohdin myös miten korjata jo tapahtunut vahinko.

Henkilökohtaisella tasolla mietin kuinka toimia jos kohtaa ongelman ensimmäisenä ulkopuolisena ja keiden puoleen kääntyä jotta voi viedä asiaa eteenpäin.
Aiheen ideointia lähdin viemään eteenpäin aivoriihi tekniikalla, jossa listasin esseeni pohjalta nousseita ongelmia ranskalaisilla viivoilla allekkain. Pohdin myös sana-assosiaatiota helikopteri menetelmällä eli miltä jokin tilanne näyttäisi ulkopuolisen näkökulmasta ja mitä muuta yhdestä sanasta voi tulla mieleen.

References:

Kannattaa katsoa Reindeerspotting jos sitä ei vielä ole nähnyt. Se antaa hyvän kuvan siitä, mitä ei pidä antaa päästä tapahtumaan.

Your idea/solution in one sentence: Lisärahoitusta ja työvoimaa ennaltaehkäisyyn sekä erityisaseman tarpeen tiedostaminen

Do you a have better idea? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up