Added: 26.08.2011 00:11
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 278 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Tulevaisuuden mediavaikuttaminen ja nuorten kuuleminen

Luulen, että tulevaisuudessa vähintään 10 vuoden päästä nuorten vaikutusmahdollisuudet mediaa apuvälineenään käyttäen, ovat parantuneet huomattavasti nykyiseen verrattuna.

Mielestäni nuorten vaikuttamismahdollisuuksia pitää parantaaa. Internet on paras väylä tämän tärkeän asian eteenpäinsaattamiseksi. Uskon että tulevaisuudessa esimerkiki kouluissa ei enää valita nuorista esim. oppilaskuntia tai nuorisoneuvostoja, vaan jokainen nuori voi vaikuttaa asioihin itse omalla mielipiteellään. Esimerkiksi koulujen sivuilla voi olla paikka ideoille ja parannusehdotuksille vaikkapa kouluviihtyvyyteen liittyen. Samalla tavalla kunnan päättäjien tulisi saada kokonaiskuva kunnan nuorten mielipiteistä, ei vain jonkin tietyn nuorisohallituksen jäsenen omaa mielipidettä. Eniten kannatusta saaneet ideat lähtisivät toteutukseen ja nuorten täytyisi päästä mukaan mahdollisesti myös toteutusvaiheessa.

Opportunity: vaikuttamismahdollisuudet internetissä paranee, jokainen voi antaa mielipiteensä ja tulla kuulluksi

Threat: nuoria ei kuulla, tai ideoita ei yritetäkään toteuttaa

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up