Added: 29.08.2011 20:35
Linked challenges:
No linked challenges.
Linked visions:
No linked visions.
Viewed 215 times
This content has been translated from Finnish. [Show original]

Vapaaehtoistoiminta

Eletään vuotta 2030, jolloin "miksi minun pitäisi"-ajattelu on kadonnut maailmasta kokonaan.

Ihmiset ovat aktiivisia osallistujia ja haluavat kehittää itseään ja auttaa toisiaan vapaa-ajallaan vapaaehtoisena toimien. Järjestötoiminta kukoistaa, kun vapaaehtoiset ympäri maailmaa ylläpitävät mm. erilaisia kerhoja, tukipalveluita ja ovat aktiivisia osallistujia. Ihmiset ovat unohtaneet ajattelutavan, jossa ajatellaan omaa (rahallista) hyötyä ja ovat sen sijaan alkaneet keskittyä siihen, mistä he saavat hyvän olon tunnetta ja mielihyvää. Kansainväliset suhteet ovat hyvinvoivat ja maailman köyhyystilanne on elpymään päin, koska ihmiset liikkuvat enemmän ja näkevät muita maailmoja ja kansoja. Suvaitsevaisuus ja lähimmäisenrakkaus ovat in.

Tämä on sangen utopistinen toive tulevaisuudesta, jossa vapaaehtoistoiminnan kautta on saatu aikaiseksi välittävämpi ja vähemmän raadollinen maailma.

Opportunity: Tasa-arvoinen ja mielihyvän täytteinen elämä

Threat: Toivottomuus ja itsekkyys lisääntyvät

Do you have ideas for this vision? or

Would you like to comment?

Log in or Sign up